La Fundació Universitària del Bages (FUB) posarà en marxa el curs 2015-2016 el nou Campus Professional UManresa, que impartirà estudis superiors no universitaris. D'aquesta manera, se suma a una iniciativa que ja té en marxa la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya que pretén aprofitar el coneixement universitari per impartir formació no universitària. L'activitat s'iniciarà amb un Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis dentals, el primer que s'impartirà a Catalunya amb la metodologia de la formació dual. El nou Campus Professional s'ubicarà a les instal·lacions de l'edifici FUB-Les Bases, on s'hi instal·laran les aules i dos laboratoris de pròtesis.

El Campus Professional UManresa s'ha concebut com un àmbit de formació superior no universitària basat en la formació dual, de manera que l'alumne aprengui tant a l'aula com amb la realització de pràctiques en empreses del sector. En el plantejament del Campus també s'ha tingut en compte que l'oferta formativa no entri en competència amb centres de l'entorn que ja estiguin oferint formació professional de Grau Superior, de manera que els nous CFGS siguin un complement a l'oferta existent i que ampliï les possibilitats formatives del territori.

En l'actualitat, a Catalunya només s'imparteixen cinc Cicles Formatius de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals i cap d'ells a les comarques centrals. El director general de la FUB, Valentí Martínez, ha explicat que la tria del cicle formatiu ha tingut en compte que "sigui una especialitat amb poca oferta a Catalunya i concentrada a Barcelona i la seva àrea metropolitana". A més, serà el primer cop que es duu a terme aquest curs en la modalitat de formació dual i amb la col·laboració d'empresres del sector, com Avinent.