25 de juny de 2015
25.06.2015
http://www.umanresa.cat/

Escollir amb criteri: 5 claus per triar màster o postgrau

Òscar Dalmau ha recollit en cinc punts els principals criteris a l'hora de decidir-se per un màster o un postgrau

26.06.2015 | 07:40
Òscar Dalmau, responsable del Centre Internacional de Formació Contínua de la UVic-UCC

Realitzar un màster o un postgrau com a complement o com a continuïtat a la nostra trajectòria acadèmica esdevé un pas molt important. Per aquest motiu, a l´hora de triar-lo hem de tenir molt clar què n´esperem, especialment pensant en clau de futur: noves perspectives laborals, creixement personal, desenvolupament o carrera professional, reforçar o consolidar el nostre currículum, augmentar la nostra competitivitat i ocupabilitat, obrir-nos a noves oportunitats, etc.

L´actualització de coneixements, les noves competències professionals que desenvoluparem, les tècniques i destreses que adquirirem, la xarxa de contactes i de networking que farem, el bagatge i l´experiència que ens endurem seran un actiu molt important que formarà part, per sempre més, de nosaltres.

En l´actualitat, l´oferta formativa de màsters i postgraus de les universitats és molt àmplia i diversa. Tenint en compte l´esforç que representa participar en un programa d´aquestes característiques i l´impacte que tindrà en el nostre perfil professional, és bo pensar-s´ho bé i tenir clars quins elements convé valorar i com triar el que més s´escaigui als nostres interessos i necessitats, especialment les futures.

1. Títol oficial o títol propi?
Un màster oficial està pensat i orientat, especialment, per a aquelles persones que vulguin orientar la seva trajectòria cap a la docència i la recerca. Aquests programes permeten accedir després als doctorats.
Els màsters i postgraus propis són orientats exclusivament cap a l´àmbit professional.

2. Programa especialitzat o generalista?
Un MBA pot donar-vos una visió global, integral i integradora del conjunt d´àmbits que configuren la direcció i la gestió d´empreses, interrelacionant aspectes com l´estratègia empresarial, el màrqueting, les finances, la gestió de persones, la producció, la qualitat, etc.
Un programa especialitzat, com ara un Postgrau o Màster en Recursos Humans, ens permet aprofundir en el coneixement i el domini d´aquell àmbit tècnic concret. O un programa sectorial, per exemple, un Postgrau en Direcció d´Empreses Vitivinícoles, ens permet especialitzar-nos en un determinat sector empresarial o professional (com seria el cas d´un Màster en Coaching). En funció de cap a on vulguem encaminar el nostre futur, haurem de dirigir-nos cap a un costat o cap a un altre.

En tot cas, no són dues perspectives excloents. Sovint és normal que un/a Director/a de RRHH vulgui fer un MBA per tal d´entendre millor la gestió empresarial i poder aportar més valor des del departament de recursos humans cap a la resta de l´organització.
També a la inversa. Sovint un comandament o directiu que hagi fet un MBA desitja o vol especialitzar-se en alguna àrea concreta (per exemple l´àmbit financer), per dirigir tenint presents aquests criteris (en aquest cas els econòmic-financers). Amb seguretat, aquest mix d´enfocament generalista-especialitzat dels dos exemples, aquesta hibridació de coneixements i d´habilitats serà extraordinàriament ben valorada en processos de selecció o de promoció interna pel valor que pot representar per a l´organització.

3. Presencial, online o mixt?
Avui dia existeix una àmplia oferta de les diferents modalitats. L´opció no presencial està especialment pensada per a gent que no té gaire disponibilitat de temps per la flexibilitat que aquest model aporta. Amb tot, l´esforç i la força de voluntat que es necessita és molt important (la taxa d´abandonament en aquesta modalitat segueix sent massa significativa, per la dedicació que implica i pels pocs estímuls metodològics que s´hi incorporen).

Els màsters i postgraus presencials ens poden permetre, de manera més intensa, treure profit de la xarxa de contactes que es genera i de la possibilitat de participar en activitats d´aprenentatge més vivencial i experiencial i complementar el propi procés formatiu amb d´altres activitats (pràctiques reals, visites o estades en empreses i organitzacions, realització d´activitats de simulació, etc.).

4. Enfocament pràctic i professionalitzador
És important, a l´hora d´avaluar un màster o postgrau, revisar amb un cert deteniment alguns elements acadèmics del programa:
Professorat. La composició del quadre docent hauria de combinar un mix adequat d´acadèmics (experts en aquells coneixements i àmbits a desenvolupar), amb formadors referents en el terreny professional, que haurien de participar-hi per apropar-nos la realitat del món professional i social.
Alumnat. Quin serà el perfil dels companys que tindré a classe? Joves o més aviat sèniors? Amb més o menys experiència que jo mateix? Hem de tenir present que un dels actius que ens endurem un cop finalitzi el màster serà la xarxa relacional que hauré desenvolupat.
Metodologia. L´enfocament ha de ser eminentment pràctic. Això molts programes ho diuen però després inclouen un munt de classes teòriques i magistrals.

Hem de valorar si el programa incorpora veritables metodologies pràctiques: processos de simulació, programes d´entrenament, eines d´avaluació competencial, realització de pràctiques reals, activitats i dinàmiques experiencials, la realització de plans de millora, d´activitats de transferència d´aprenentatges, etc. Tot aquest mix metodològic potenciarà el veritable desenvolupament de les competències preteses.
Instal·lacions, equipaments i mitjans tècnics. És important conèixer on es desenvoluparan les sessions presencials: en auditoris, en aules, en laboratoris (d´experimentació, de treball, d´innovació...), en espais tipus taller, en entorns de simulació (com per exemple el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic - CISARC per a ensenyaments de salut), en organitzacions o empreses externes, en espais outdoor o residencials, etc.

5. El valor de la institució i del màster
Existeixen rànquings de programes i d´organitzacions acadèmiques. Són una bona orientació global, tot i que mai són garantia que el programa que vulguem realitzar esdevingui satisfactori per a nosaltres (alguns rànquings es fonamenten en criteris estretament vinculats a la recerca, quan potser nosaltres volem un programa molt professionalitzador). Alhora, hi ha institucions acadèmiques que potser no surten de manera global en certs rànquings, però que disposen d´uns programes excel·lents i molt especialitzats en determinats àmbits, que justament els diferencia i els posiciona de manera innovadora i diferent de les institucions més clàssiques, i que poden resultar de referència internacional en aquell àmbit o sector concret.

Per tant, hem de valorar el grau de confiança que la institució ens transmet, no només a nosaltres personalment sinó la percepció que podem tenir del pes de la institució en termes socials i empresarials en el territori on estem o en el sector en el qual volem aprofundir.
A l´hora de mesurar el valor del Màster, també hem de tenir present aquells serveis complementaris que ens poden oferir: borsa de treball, borsa de pràctiques del màster, xarxa d´exalumnes, serveis d´emprenedoria i innovació, escoles d´idiomes, acords d´intercanvi amb universitats o institucions estrangeres, serveis d´orientació acadèmica i laboral, entre d´altres.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema