Fomentar la comunicació, el treball en equip, la cohesió, la motivació, la gestió d'equips i el lideratge eren els objectius de la sessió de team building en la que van participar aquest dissabte, a Vic, els estudiants de les edicions del MBA de la UVic-UCC que s'imparteixen als campus Manresa i Granollers. Dividits en equips de quatre persones, els estudiants van haver de treballar per assolir un objectiu intern d'equip, però al mateix temps un objectiu comú compartit amb la resta de participants en la sessió. La sessió de team building va ser dirigida per l'empresa concep-t i segons els responsables del màster va aconseguir generar una relació entre els alumnes, més enllà de la formalitat.