Els indicadors de satisfacció de l'edició 2018 del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació d'UManresa demostren l'alt grau de satisfacció dels estudiants. Dels 12 estudiants d'aquesta edició, 9 van respondre l'enquesta que duu a terme l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). De les dades destaquen que els estudiants valoren amb un 9,4 sobre 10 l'ensenyament i l'aprenentatge, amb un 9,5 els resultats i amb un 9,9 el suport a l'estudiant. A més, la totalitat han manifestat que repetirien també tant la titulació com la universitat per realitzar-lo.

UManresa ha estat pionera en la formació de professionals que vulguin utilitzar la simulació com a metodologia docent. Durant el curs acadèmic 16-17 va ser la primera en impartir un Màster Universitari especialitzat en aquesta metodologia, un any després d'iniciar aquest tipus de formacions en format de postgrau. La institució universitària manresana aposta des de fa anys per la simulació. Per aquest motiu, en aquests moments ja està ampliant el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC), que va entrar en funcionament l'any 2015, i que ocuparà la totalitat de la segona planta de la Clínica Universitària. El nou CISARC disposarà de 8 unitats de simulació que es podran convertir en 50 escenaris diferents i que permetran la formació simultània de fins a 120 persones.