Els estudiants que accedeixin al primer curs dels graus en ADE i de Mestre en Educació Infantil i que tinguin una nota superior a 7, si procedeixen de Batxillerat, i de 8, en cas d'accedir-hi des d'un Cicle Formatiu de Grau Superior, podran optar a una beca equivalent al 40% de descompte en la matrícula. Les beques Talent Socials que concedirà la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC a partir del curs 2020-2021 són la principal novetat del programa de beques i ajuts a l'estudi d'UManresa-Fundació Universitària del Bages per al proper curs. Tot el programa està dotat amb 98.160 euros, dels quals 20.500 es destinen a les noves beques. L'objectiu de la Facultat de Ciències Socials és doble: d'una banda, premiar i reconèixer l'esforç i la preparació dels joves estudiants que es volen incorporar a la universitat, i de l'altra, atraure joves amb un bon nivell i evitar que el cost dels estudis sigui un impediment per accedir als estudis a UManresa.

A més de les noves beques Talent Socials d'UManresa-FUB, el programa de beques pròpies per al proper curs inclou les beques UManresa - La Caixa. Aquests ajuts són de 1.000 euros cadascun i es descompten de la matrícula del curs. En poden ser beneficiaris estudiants de qualsevol curs i de qualsevol dels graus que s'imparteixen a UManresa, així com estudiants dels cicles formatius del Campus Professional. L'aportació de CaixaBank és de 30.000 euros. Per atorgar-les es tenen en compte criteris d'expedient acadèmic i de renda familiar. Així mateix, la universitat manté el programa de pràctiques extracurriculars al qual poden accedir estudiants de grau que vulguin a optar a beques a canvi de desenvolupar pràctiques extracurriculars en els serveis, unitats, centres o grups de recerca de la institució universitària. Per atorgar-les es tenen en compte criteris d'adequació al perfil formatiu i d'expedient acadèmic. En aquest cas, les beques poden ser d'entre 2.000 i 2.500 euros.

Altres ajuts a l'estudi

Els ajuts es completen amb la beca-salari del programa Prèmium del grau en ADE d'UManresa, que inclou pràctiques remunerades en empreses a partir del segon curs dels estudis. Els estudiants que s'hi acullen reben una assignació econòmica per la seva estada en una empresa amb alta a la seguretat social d'acord amb la normativa vigent. Aquests mateixos estudiants poden accedir a una beca que cobreix la totalitat de les despeses de les classes d'anglès durant els quatre anys de carrera al Servei d'Idiomes i a partir de tercer, de les d'una segona llengua estrangera que poden escollir de l'oferta de cursos del Servei d'Idiomes.

Els estudiants que estiguin matriculats en algun dels centres de la UVic-UCC i que estiguin empadronats a la comarca d'Osona també poden acollir-se a la Beca Social Modolell-Calderó, adreçades a estudiants que, per motius econòmics, socials o familiars es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permeti assumir el cost de la matrícula.

A banda d'accedir a aquests ajuts, els estudiants d'UManresa poden optar a les beques públiques del Ministeri d'Educació i Formació Professional i a les Beques de la Generalitat per afavorir la mobilitat comarcal d'estudiants residents a les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès. En ambdós casos, les beques són compatibles amb les beques pròpies de la universitat.

Beques a la mobilitat

El programa de beques d'UManresa es completa amb les beques a la mobilitat per a aquells estudiants que vulguin complementar la seva formació en altres universitats. En aquest cas es poden acollir a les beques Erasmus, que UManresa complementa amb 100 euros mensuals per alumne. També poden participar en els programes propis de mobilitat d'UManresa, que permet fer una estada en una universitat estrangera amb la qual la universitat manresana tingui un acord de mobilitat acadèmica. En aquests casos, UManresa atorga un ajut de 180 euros mensuals per ajudar a finançar les despeses d'allotjament i de manutenció.