El servei de fisioteràpia de la Clínica Universitària de Manresa posarà en marxa al novembre un grup d'activitat física dirigit a persones que han superat la covid-19 i amb patologies respiratòries o cardíaques cròniques. L'equip del servei ha dissenyat un programa per ajudar a minimitzar la sensació d'ofec, de falta de força o de cansament precoç que experimenten algunes persones que han passat la malaltia i que necessiten sotmetre's a un programa de reentrenament a l'esforç. La iniciativa inclou sessions en grups reduïts durant les quals els professionals ensenyaran exercicis que ajudin a recuperar-se i a millorar la condició física dels pacients perquè puguin tornar a realitzar activitats que duien a terme abans de patir la malaltia.

Cada pacient tindrà un programa personalitzat en funció de la seva condició física, la patologia i les característiques individuals. Durant les sessions de treball grupal, es treballaran exercicis combinats de força i resistència que s'adaptaran a les característiques de cada pacient.

Abans d'incorporar-se a les sessions de grup, cada un dels participants haurà de passar per una sessió individual que consistirà en una entrevista per sotmetre's a una avaluació inicial on es farà èmfasi en els aspectes físics i nutricionals per establir els objectius específics de treball segons les seves necessitats.

A part de la sensació d'ofec, de la falta de força i del cansament precoç, que solen ser seqüeles reversibles, algunes persones que han passat la covid-19experimenten també una fibrosis pulmonar. Aquesta última s'ha de tractar amb exercicis de fisioteràpia respiratòria per intentar mantenir una bona funció pulmonar.