Emocions positives com la felicitat i la sensació de satisfacció amb la vida no només afavoreixen l'èxit acadèmic i milloren les relacions i la salut mental, sinó que també beneficien la longevitat i la resistència davant les adversitats. La capacitat de dirigir la vida amb significat i fermesa reforça l'autoestima i fomenta el creixement personal. El sentiment d'impotència apresa —creure que els teus actes acabaran en fracassos— sovint condueix les persones adolescents i joves (etapes vitals prou complexes) a estats de depressió, però si es disposa de les eines i recursos personals adients s'hi pot fer front. Això és el que demostra la psicologia positiva i el que vol transmetre el projecte Hallenges (Happy + Challenge, el repte de la felicitat) impulsat des de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

El projecte està liderat per Elisenda Tarrats, professora i investigadora del grup de recerca Emprèn de la UVic-UCC, i es posarà en marxa de manera pionera el curs 2022-2023 amb l'alumnat de 1r d'ESO de l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter. Es tracta d'un programa de psicologia positiva que, durant tota l'educació obligatòria secundària, anirà donant eines als adolescents per poder gestionar el seu autoconeixement amb l'objectiu que puguin aconseguir un millor benestar personal i acadèmic, millorar la seva autorealització, incrementar la resiliència, afavorir sentiments com l'autoestima o la seguretat, reforçar el sentit de compromís amb l'escola i la societat, i també millorar la seva ocupabilitat futura.

Un dels objectius del projecte Hallenges és preparar els estudiants per poder fer front a una societat complexa, amb l'adquisició de soft skills (habilitats toves). És a dir, dotar-los d'habilitats transversals com ara la intel·ligència emocional, el treball en equip, la comunicació, etc., necessàries perquè els joves puguin desenvolupar qualsevol treball. Un altre propòsit és contribuir a desplegar competències socials i d'intel·ligència emocional, a més a més de millorar en aquests estudiants el seu benestar i afavorir que tinguin una vida més feliç, saludable, productiva i amb significat. Finalment, Hallenges es proposa desenvolupar i identificar les fortaleses de caràcter de cada alumne que contribueixen al desenvolupament de la persona al llarg de la seva vida i de la seva trajectòria professional. "Partint de les tesis defensades per Martin Seligman, fundador de la psicologia positiva, s'activa la part reflexiva dels alumnes, se'ls ajuda a veure el món des d'una altra perspectiva, a valorar i agrair les petites coses de la vida i, en definitiva, se'ls empodera", explica Elisenda Tarrats.

 

Un programa extrapolable

Per portar a terme aquest programa d'entrenament de psicologia positiva amb els alumnes de 1r d'ESO de l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter es faran 34 sessions setmanals durant tot el curs acadèmic 2022-2023. Cada sessió tractarà aspectes concrets de la psicologia positiva i es proposaran una quarantena d'activitats diferents, basades en el learning by doing (aprendre tot fent). A l'inici del programa es passarà als alumnes uns testos científics validats per tal d'identificar diferents aspectes relacionats amb la psicologia positiva. Acabades totes les sessions, els estudiants hauran de recopilar el treball realitzat al programa amb un portafolis i tornar a contestar els testos per tal que es puguin recollir evidències quantitatives i qualitatives en la millora del seu pensament positiu.

El projecte Hallenges s'inicia amb la participació de dues orientadores educatives i un centenar d'alumnes de cinc grups de 1r d'ESO, que seguiran el programa fins a 4rt d'ESO per tal que es pugui fer una anàlisi de l'evolució que experimenten els nois i les noies, a més d'anar incorporant cada any al programa els alumnes que comencin el primer curs. La voluntat és que, amb la sol·licitud d'un projecte europeu, la prova pilot a l'Institut Miquel Martí i Pol —centre amb el qual la UVic-UCC ja ha col·laborat en diverses ocasions— es pugui ampliar a altres centres educatius.

El programa d'entrenament de psicologia positiva compta amb l'experiència prèvia i els bons resultats obtinguts amb estudiants universitaris. Fa un parell d'anys la investigadora principal del projecte Hallenges va obtenir un projecte PIRE d'innovació docent, que va permetre introduir la psicologia positiva a l'alumnat de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic-UCC i en l'actualitat, gràcies a diferents col·laboradors, ja és present en diversos graus i universitats espanyoles.