Amb l’expertesa que donen dotze anys de trajectòria en la formació d’idiomes, el Servei d’Idiomes d’UManresa (UIdiomes) ofereix, a partir d’aquest any acadèmic, cursos d’anglès adreçats a joves a partir dels 12 anys, l’edat en la qual s’incorporen a l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). Seran cursos adaptats a les necessitats d’aquests estudiants, amb una metodologia activa que posa l’èmfasi, principalment, en les habilitats comunicatives. A banda d’aprofitar el bagatge i l’expertesa dels docents d’UIdiomes, un dels avantatges d’aquesta oferta és la certificació universitària de la formació, que permet obtenir una titulació amb reconeixement internacional, a més d’acreditar el domini de l’idioma per participar en estades Erasmus mitjançant l’Oxford Test of English. Fins ara, l’edat mínima per accedir als estudis d’UIdiomes era de 16 anys. 

La responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals d’UManresa, Coco Vilaseca, explica que “volem aprofitar el nostre bagatge en la docència d’anglès i el professorat del qual disposem, que està altament qualificat per a l’ensenyament d’idiomes, per arribar a un públic més jove”. En aquest sentit, Vilaseca destaca l’amplitud de l’oferta adreçada a adolescents, que inclou des del nivell B1 fins al C1, amb grups reduïts, amb una oferta horària àmplia i concentrada en dues hores un sol dia a la setmana per fer-la compatible amb la realització d’altres activitats extraescolars. 

Cursos d’idiomes per a tots els perfils i necessitats 

L’oferta d’anglès per a adolescents (UIdiomes Teens) no és l’única novetat dels cursos que s’han programat per a l’any acadèmic 2022-2023. En aquest sentit, el Servei d’Idiomes, com ha fet des de la seva creació, adapta la formació a les necessitats de cada col·lectiu. Així, a banda de la línia UTeens, el Servei d'Idiomes obre una segona línia educativa: UProgress, que engloba tota mena de cursos generals i monogràfics adreçats a un públic adult que vulgui aprendre una nova llengua o perfeccionar-la. Aquests cursos ofereixen una docència d'alta qualitat, impartida per professorat especialitzat en l'ensenyament d'idiomes. 

L'última novetat d'enguany és la línia de cursos UCorporate, una oferta que s’adreça a les empreses i a les necessitats específiques del personal que hi treballa. En aquest cas, UIdiomes dissenya formacions a mesura que donin resposta a aquests requeriments, que es poden impartir tant a la Universitat com a l'empresa i adaptant els horaris. 

Més idiomes, més flexibilitat i acreditacions internacionals 

UIdiomes ha incrementat l’oferta de cursos d’idiomes amb més llengües estrangeres. A més dels diferents nivells d’anglès, aquest curs també s’impartiran cursos i monogràfics d’alemany, rus, xinès, japonès, italià i francès. 

D’altra banda, l’oferta es flexibilitza i incorpora cursos de periodicitat semestral per a aquelles persones que volen optar per una formació de més curta durada que no s’allargui durant tot un curs. 

Un dels avantatges d’estudiar idiomes a UManresa són les acreditacions dels cursos. Per un cantó, la certificació universitària de les formacions, i per l’altre, l’Oxford Test of English, expedit pel Servei d'Idiomes UManresa i que té validesa oficial per a l'acreditació de competència en llengua estrangera a partir del nivell B1. 

Resultats que avalen UIdiomes 

Més mig miler de persones van apostar per UIdiomes per aprendre o perfeccionar alguna llengua estrangera durant el curs 2021-2022. A banda dels universitaris, el Servei d’Idiomes està obert a la població en general. Fins ara, l’únic requisit per accedir-hi era tenir 16 anys, una edat que es rebaixa als 12 a partir d’aquest curs. Actualment, el 90% d’aquestes persones aconsegueixen acreditar el nivell per al qual s’han estat preparant.