Les metatarsàlgies o dolor a la zona de l’avantpeu és un dels motius de visita més habituals a les consultes de podologia. Una de les causes que poden provocar aquesta metatarsàlgia és el neuroma de Morton.

Què és?

El Neuroma de Morton és un engruiximent en forma de fibrosi, d’un nervi interdigital plantar a l’alçada dels caps metatarsians. El més usual és que aparegui entre el tercer i el quart metatarsià, tot i que també pot estar present en els altres espais intermetatarsians. Aquesta fibrosi, considerada com a tumoració benigna, és la causant de la simptomatologia.

Quina és la causa?

La irritació o compressió d’aquesta zona del nervi és la que causa la simptomatologia. Un calçat massa estret pot provocar el pinçament d’aquest nervi entre els dos metatarsians. També un taló massa elevat pot afavorir els símptomes, pel desplaçament anterior del peu dins de la sabata i l’augment de la compressió lateral.

Quins són els símptomes?

Els símptomes derivats del neuroma de Morton són característics. La sensació de coïssor a la zona metatarsiana o dolor tipus elèctric que pot irradiar-se cap als dits és habitual. A vegades poden aparèixer parestèsies o sensació de formigueig i falta de sensibilitat als dits.

És característica la necessitat de descalçar-se quan apareixen els símptomes. D’aquesta manera disminueix la compressió del nervi i s’alleugereix el dolor.

Com es diagnostica?

El diagnòstic clínic sol ser suficient. La zona i el tipus símptomes, així com el test de compressió lateral dels metatarsians, són força concloents.

En cas de dubte, poden ser molt útils proves d’imatge com l’ecografia i la ressonància magnètica.

Quins són els tractaments?

La recomanació inicial és la d’evitar calçat estret o amb massa taló que pugui afavorir la compressió de l’avantpeu i del nervi interdigital.

Existeixen tractaments conservadors com l’ús de plantilles personalitzades que ajuden a obrir els metatarsians i a descomprimir el nervi. També tractaments físics com la neuromodulació que fan ús de corrents de baixa freqüència i la foto bioestimulació amb làser poden alleugerir els símptomes.

Les infiltracions amb corticoides i anestèsics serien una segona línia d’actuació amb la finalitat de reduir o eliminar la inflamació i el dolor.

Com a últim recurs, l’extirpació quirúrgica d’aquesta fibrosi del nervi és definitiva per a la resolució dels símptomes. És una intervenció senzilla, ràpida i sense gaires efectes secundaris.

En cas de dubte, consulti al seu podòleg de confiança.

Xavi Ruiz, podòleg de la Clínica Universitària