Els helomes, del prefix grec helos– (clau) i el sufix -oma ( tumor), també coneguts com ull de poll o claus, són lesions dèrmiques benignes de les capes superficials de la pell. Provoquen dolor quan hi ha pressió i s’observen com a prominències de color groguenc degut a les diferents capes de queratina que s’acumulen.

Aquestes lesions acostumen a sortir en punts del peu on hi ha una pressió excessiva entre dues superfícies de consistència dura, com per exemple, pressió entre una prominència òssia i un altre os, o bé una prominència òssia i el calçat. Com que s’originen en zones de molta pressió o sobrecàrrega, aquestes lesions dèrmiques són doloroses si no se n’elimina la causa.

On es forma un ull de poll i per què?

Els punts més freqüents són:

A la planta del peu. Es produeix per una sobrecàrrega i un mal recolzament, sobretot a la zona metatarsal amb contacte amb el calçat de sola dura.

Entre els dits. Quan hi ha desviacions en l’alineació entre diferents articulacions dels dits del peu, la mala congruència articular genera que les parts distals de les articulacions causin prominències, que, juntament amb un calçat estret, comprimeixen un dit amb uns altres i generen punts de pressió.

Al dors dels dits. Acostumen a sortir quan hi ha una desviació al dit en forma de dit en urpa o martell. Aquesta desviació ocasiona prominències òssies que generen conflicte quan el peu va dins del calçat. 

Helomes periunguials. La causa d’aquestes lesions ve donada per la pressió que ocasiona la làmina unguial amb el teixit del rodet. Aquest fet genera capes de queratina en un espai molt reduït, cosa que provoca dolor, sovint sense necessitat de pressionar la zona.

Prevenció i tractament

La prevenció i tractament consisteix a eliminar les zones de conflicte i pressió. Com podem fer-ho?

Utilitzant calçat amb l’avantpeu ample

Evitant un mal recolzament de la planta del peu

Utilitzant silicones o separadors interdigitals

Fent exploracions biomecàniques per tal de detectar sobrecàrregues plantars

Fent servir suports plantars.

Cal determinar també que ens trobem davant d’un heloma plantar i no d’una berruga o d’algun cos estrany que s’hagi pogut clavar. Per aquest motiu, és important que si detectem qualsevol anomalia a les plantes dels peus, anem al nostre podòleg de referència.

Josep Oller, podòleg de la Clínica Universitària de Manresa