UManresa vol reforçar el seu paper referent a la Catalunya central en la formació adreçada a les empreses. En aquesta línia, des del curs 2022-2023, ha donat un impuls a les accions formatives i a la consultoria especialitzada, una aposta que ha tingut una molt bona acollida entre el teixit empresarial del territori.

Uve Solutions, Grup Gamma i Avinent són algunes de les empreses que han confiat en UManresa per formar els seus professionals. Més de 160 persones han rebut formació especialitzada i feta a mida de les necessitats de les empreses, una xifra que es vol continuar incrementant els propers anys. Aquesta aposta de la Universitat forma part de les línies estratègiques dels estudis d’Empresa, que aposten per una relació estreta entre empresa i el món acadèmic, de manera que el teixit empresarial es beneficiï del coneixement universitari i viceversa. L’objectiu és treballar de la mà de les empreses per fer créixer el talent professional i enfocar-lo a la identificació i exploració de noves necessitats per donar-hi respostes.

Perfils professionals diversos

El curs 2022-2023, 168 persones d’empreses del territori s’han format a UManresa. Són persones de perfils professionals diversos, d’empreses de diferents sectors, de diferents categories professionals i de diferents departaments: des de la logística fins a l’atenció al client, passant per equips comercials o de direcció. En tots els casos, se’ls ha ofert una formació a mida, dissenyada conjuntament entre Universitat i empresa per donar resposta als reptes formatius i d’aprenentatge de cada col·lectiu concret.

S’han dut a terme programes de Desenvolupament Directiu, formacions per desenvolupar-se en la gestió d’equips i el lideratge i formacions per entrenar i millorar habilitats pel que fa a l’atenció al client, per millorar la comunicació i la influència en els altres i sessions d’autoconeixement i eficàcia personal, entre d’altres.

L’adaptació dels programes a les necessitats fa que alguns siguin de curta durada –formacions de només dues o tres sessions– o bé que s’allarguin durant mesos. En aquest darrer cas, explica Carla Martí, responsable de projectes de formació contínua en empresa d’UManresa, «aquestes formacions requereixen d’un nivell d’implicació en el disseny i l’execució que és molt més alt i que afecta tant l’equip universitari que el dissenya com l’empresa».

Les diferències i el valor afegit

Dissenyar formacions a mida de les necessitats de les empreses ja implica donar un valor afegit a una formació genèrica sobre qualsevol aspecte. En el cas d’UManresa, hi ha dos elements que són marca de la casa en la formació adreçada als professionals. D’una banda, la incorporació de la metodologia de la simulació a la majoria de programes. Aquesta metodologia permet desenvolupar i entrenar habilitats i competències de forma pràctica i immersiva i fer-ho en entorns molt propers a la realitat, però segurs i controlats. La simulació posa les persones en situacions límit o d’estrès com les que es poden viure en el dia a dia i permet fer-ne una avaluació posterior per treure’n aprenentatges, que sempre són més ben adquirits si són resultat d’una experiència vivencial.

Un altre dels elements que caracteritzen la formació que ofereix UManresa és l’aprofundiment en l’autoconeixement de les persones, el treball d’intel·ligència emocional. L’autoconeixement és clau per conèixer-se, identificar les altres persones i treballar habilitats comunicatives bàsiques en la gestió d’equips.

Integrar necessitats formatives

Grup Gamma és una de les empreses que ha apostat per UManresa per formar els encarregats de logística en la gestió d’equips. La formació, que van dissenyar de forma conjunta amb UManresa, tenia com a objectiu conscienciar aquests professionals sobre la importància de la gestió de persones i equips de treball i dotar-los d’eines aplicables per desenvolupar-se com a líders. La formació ha inclòs aspectes sobre autoconeixement, millora de la comunicació i l’assertivitat i treballar la gestió de conflictes des de la intel·ligència emocional.

Dolors Peralba, cap de Recursos Humans del Grup Gamma, explica que, quan es van plantejar la necessitat de fer aquesta formació, van optar per UManresa per diferents motius. Un d’ells, però no el principal, va ser la proximitat geogràfica. Un altre motiu que es va tenir en compte va ser la relació amb la Universitat com a empresa col·laboradora del programa Prèmium del Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Tanmateix, l’aspecte decisiu, segons Peralba, és «l’interès i l’esforç que ha fet UManresa per conèixer les necessitats de l’empresa i per dissenyar un programa formatiu que hi donés resposta. Ha estat espectacular com han integrat les nostres necessitats de formació», remarca.

Pel que fa al desenvolupament de la formació, Gamma ha destacat l’ús de la metodologia de la simulació «que ens ha permès posar en pràctica els aprenentatges». Uns aprenentatges que confien que tindran un retorn en el dia a dia dels treballadors que han seguit aquest programa.

El cap de logística d’aquesta empresa, Gabriel Jiménez, és una de les persones que ha participat en la formació. Assegura que tant els continguts com la metodologia l’han sorprès perquè, a diferència d’altres cursos que havia fet, aquest estava «molt ben enfocat». Fer aquesta formació «ens ha ajudat a conèixer-nos a nosaltres mateixos i a saber identificar l’energia de la resta de l’equip per interactuar. Ara estem més ben preparats per comunicar-nos entre nosaltres, per resoldre conflictes, per gestionar l’estrès derivat del dia a dia, cosa que no sempre és fàcil».

El grau de satisfacció és tan alt que Gamma es planteja continuar treballant amb UManresa per desenvolupar una formació adreçada a treballar la cohesió d’equip de tots els seus treballadors.

Un altre exemple de formació In company és el que s’ha impartit per a l’empresa Avinent. En aquest cas es tracta del programa Human skills per al Lideratge i Gestió d’equips. Hi han participat les deu persones que formen l’equip comercial d’Avinent.

El director de vendes internacionals de l’empresa, Xavier Boadas, explica que la formació rebuda els ha ensenyat a mirar els equips i les persones que els integren des d’una altra perspectiva. «Ens han ofert tècniques per millorar la comunicació, tant per saber escoltar com per saber-nos explicar», diu, i afegeix que ja ha començat a aplicar algunes d’aquestes tècniques, com «saber posar-me a la pell d’una altra persona i canviar la mirada».

Consultoria estratègica

Una altra de les línies de treball per estrènyer la relació entre Universitat i empresa és la tasca de consultoria estratègica. Aquest és un servei que proporciona una orientació experta per ajudar les organitzacions a desenvolupar i executar plans estratègics que impulsin el seu èxit empresarial a llarg termini.

Durant el procés es treballa a partir de les necessitats de l’empresa, com podrien ser l’anàlisi de costos, l’optimització de processos de la companyia o, per exemple, la definició de l’estructura organitzativa. UManresa també ofereix assessorament en la implementació de l’estratègia i en l’establiment i seguiment d’indicadors per avaluar-ne els resultats.