Explora 0-3

La família a l’Escola Bressol Upetita

La família pot decidir quedar-se

La família pot decidir quedar-se / umanresa

Laura Torreguitart

Quan parlem de família de l’escola bressol Upetita ens referim a totes les persones que formen part de la vida dels infants. No es contempla l’infant com a usuari de l’escola, sinó a tota la seva família, que són part imprescindible per donar sentit a l’etapa de 0 a 3 anys.  

Les famílies valoren enormement aquesta etapa perquè assegura una base sòlida per al creixement emocional, social i cognitiu dels seus petits i petites i per aquest motiu, l’etapa de l’escola bressol és fonamental per al seu desenvolupament inicial. Els fills i les filles són el tresor més gran per a les famílies i l’equip educatiu de la Upetita ho té molt clar. 

La col·laboració estreta entre les famílies i l’escola bressol és crucial per proporcionar als infants l’entorn segur, estimulant i afectuós que necessiten per aprendre des de l’amor. Aquesta col·laboració fomenta una relació de confiança i compromís entre les dues parts, beneficiant el benestar i l’aprenentatge dels infants.

Una comunicació oberta i honesta entre les famílies i les professionals de l’escola bressol són clau per establir un entorn de confiança mútua. 

Per la família, saber que els seus fills i filles estan ben atesos i que reben una educació de qualitat, és clau per poder marxar tranquil·la i deixar unes hores els seus infants a l’escola bressol, permetent-los conciliar millor la vida familiar i professional. Però a la Upetita també poden decidir quedar-se a gaudir del dia amb els seus infants, ja que l’escola és de tots i per a tots els membres de la família.

A la Upetita es vetlla per mantenir canals de comunicació oberts i constants, com reunions regulars, informes explicant com van creixent i aprenent els infants i l’ús de plataformes digitals. Tot plegat facilita la transparència i la resolució de qualsevol inquietud que pugui sorgir. A la vegada que es promou un ambient inclusiu, on totes les famílies se sentin benvingudes i valorades, construint una comunitat escolar cohesionada i solidària.

La Upetita és una escoleta viva, on procuren impulsar la participació en propostes educatives, ajudant a crear vincles emocionals. Els tallers o les sessions formatives sobre temes relacionats amb el desenvolupament infantil i la criança conviden les famílies a participar i a sentir que són importants per l’escola. 

La implicació de la família a l’escola bressol, basada en valors de confiança, respecte, empatia i col·laboració, és essencial per crear un entorn educatiu positiu i enriquidor, que beneficiï el creixement integral dels infants.

La Upetita estima l’infant i la seva família i fa que tota la comunitat educativa se senti important, essencial i part d’aquest projecte tan bonic i cuidat.