A Catalunya, el consum d'aigua per persona i dia se situa entre 100 i 250 litres (dutxa, lavabo, vàter, cuina, rentadora...). Si l'aigua que s'escapa pel desguàs es reaprofités, la tercera part seria suficient per alimentar les cisternes dels vàters d'una família durant un dia. Amb la resta, es podria cobrir el que gasten un rentavaixella i una rentadora. Aquesta és una forma domèstica d'il·lustrar l'economia circular. L'aigua hauria de jugar un paper clau en l'economia circular com a recurs fonamental per a nosaltres i per als ecosistemes.

La superpoblació i el canvi climàtic provocaran, a mitjan segle, una escassetat de recursos hídrics que ja s'ha accentuat en algunes parts del món en els últims temps i ha tingut efectes perjudicials en el medi ambient i l'economia. Sí que és cert que la societat cada vegada és més conscient de l'escassetat del recurs, i això es nota en la disminució del consum d'aigua per capita en l'àmbit domèstic.

En el nostre dia a dia aboquem a l'aigua matèria i residus orgànics, nutrients del menjar, cel·luloses, residus industrials i un llarg etcètera. L'economia circular té com a objectiu la recuperació i revalorització d'aquests residus que hi aboquem, per reconvertir-los en nous recursos.

Una de les accions més evidents és la regeneració de l'aigua. L'aigua que surt de la depuradora rep un tractament posterior que li proporciona la qualitat necessària per tornar-la a fer servir en altres usos com el reg de parcs i jardins, usos industrials, i fins i tot, en alguns casos, per al consum humà.

Actualment l'aigua reciclada o regenerada centra el discurs de l'economia circular en el sector, però podem trobar altres iniciatives, moltes encara en fase experimental, que tenen com a objectiu extreure d'aquesta aigua, en el procés de depuració, recursos aprofitables per a altres sectors. Són experiències que tenen com a objectiu convertir les actuals depuradores en autèntiques fàbriques. Entre aquestes activitats, Aigües de Manresa destaca:

* La producció d'energia en forma de biogàs a partir de la matèria orgànica que conté l'aigua residual.

* La producció de bioplàstics i biocel·luloses també a partir d'aquesta matèria orgànica que conté l'aigua.

* El fòsfor, el nitrogen, la matèria orgànica i altres nutrients procedents dels aliments, per fabricar fertilitzants per a l'agricultura que permetin tornar a generar nous aliments.

El cicle lineal de l'aigua és sostenible?

El cicle lineal de l'aigua és sostenible?* L'ús que fem de l'aigua té un cicle lineal: extraiem l'aigua dels rius o aqüífers, la potabilitzem, la distribuïm, la consumim, hi aboquem els nostres residus, la depurem i l'aboquem de nou al riu o al mar. L'elevat consum de l'aigua (domèstic, industrial i agrícola) fa que cada vegada el recurs disponible sigui menor. El model actual no és sostenible a llarg termini, ja que alguns recursos són finits.

* L'economia circular neix de la idea d'imitar els cicles de la natura en els cicles de producció industrial. La idea bàsica és que tot allò que es creï o es fabriqui torni a servir de matèria primera un cop s'hagi fet malbé. Per tant, que torni a ser útil per a un altre producte. Això vol dir pensar que els béns d'avui es poden convertir en els recursos per a demà. Cal repensar amb grans dosis de creativitat en noves propostes, dissenys i alternatives de consum. Ja hi ha companyies que han començat a adoptar aquest model, però perquè funcioni caldrà que s'implementi a gran escala en la societat.

* L'economia circular es basa en tres principis: preservar i millorar el capital natural, optimitzar els recursos i fomentar l'eficàcia del sistema.

Smart-Plant

Smart-Plant* El projecte Smart-Plant, amb una duració de quatre anys i una inversió de gairebé deu milions d'euros, està format per 26 socis de deu països de la UE i és una Acció d'Innovació del programa europeu Horizon 2020. L'objectiu global del projecte és escalar i demostrar solucions ecoinnovadores per modernitzar les estacions depuradores d'aigües residuals existents en un entorn real. Durant el projecte es provaran fins a 9 plantes pilot en 5 depuradores diferents amb l'objectiu de millorar el tractament de les aigües residuals, l'eficiència energètica, la reducció de gasos d'efecte hivernacle i la recuperació de recursos.

Aigües de Manresa acull a les instal·lacions de la depuradora de Manresa una de les plantes pilot del projecte. La planta, instal·lada el 2017, i desenvolupada pel grup de recerca Genocov de la Universitat Autònoma de Barcelona, vol demostrar que el fòsfor i el nitrogen, i altres productes provinents del que consumim i que eliminem a través de la xarxa de clavegueram, es poden recuperar per reutilitzar en l'agricultura com a fertilitzants i en la producció de bioplàstics, a la vegada que es redueixen els costos energètics i les emissions de la planta. El projecte Smart-Plant va guanyar l'IWater Award 2018 al millor projecte de recerca.