Cada dia sorgeixen notícies noves sobre el coronavirus i fins i tot a vegades són contradictòries. Però sí que hi ha algunes màximes en les quals coincideixen tots els experts, com que el virus el transmeten les persones -d'aquí la importància de rentar-se tant les mans-.

No obstant això, a l'hora d'analitzar què passa amb l'aire condicionat no sempre s'arriba a un acord: hi ha qui diu que no sols no és perillós, sinó que a més pot fins i tot ser beneficiós per a millorar la qualitat de l'aire que respirem en els espais tancats i hi ha els qui opinen que la clau està en la recirculació de l'aire: un sistema de ventilació que pren aire de l'exterior cada poc temps és més segur, perquè en el cas d'haver-hi aerosols que portin el virus, aquests sortiran més fàcilment de l'habitació i s'evitarà la transmissió a través de l'aire. I en el cas de l'aire recirculat, la importància resideix en la capacitat del filtre per tal d'eliminar aquests aerosols que podrien portar el virus.

Què diu Sanitat?

El Ministeri de Sanitat recomana treballar en la mesura que sigui possible amb ventilació exterior i, en cas d'haver d'usar aparells per a 'netejar' l'aire, ha editat una sèrie de recomanacions per tal de mantenir nets els sistemes d'aire condicionat i ventilació, tenint "en compte les recomanacions de les agències internacionals, organitzacions professionals i societats científiques". L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha publicat també recomanacions en aquesta línia de maximitzar la ventilació natural i la higiene. La ASPCAT suggereix específicament treballar, sempre que sigui possible, amb aparells que no facin recircular l'aire intern sinó que funcionin amb aire exterior.

"En el cas dels climatitzadors que no puguin treballar només amb aire exterior, si a causa de les condicions de temperatura no es pot evitar el seu ús, cal extremar la seva neteja i desinfecció. Es recomana desinfectar diàriament la superfície de retorn i d'impulsió dels equips i setmanalment una neteja i desinfecció de l'interior de l'equip i canviar el filtre. Aquestes freqüències poden modificar-se en funció de les hores d'ús, el tipus d'usuaris i l'ocupació de l'espai", es llegeix en el text.

Què diu SESPAS?

Tant la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) com la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA) incideixen en què el virus no es pot reproduir sense envair cèl·lules humanes. Per això asseguren que la neteja de conductes de l'aire condicionat o el canvi de filtres d'aire exterior no tenen cap efecte pràctic, excepte quan correspongui dur-lo a terme. És a dir, que no hi ha evidències que el virus es reprodueixi en les instal·lacions de l'aire condicionat.

Què diu l'OMS?

"Un sistema ben mantingut i operat pot reduir la propagació de covid-19 en espais interiors en augmentar la taxa de canvi d'aire, reduir la recirculació d'aire i augmentar l'ús d'aire exterior. Les maneres de recirculació (que recirculan l'aire) no han de fer-se servir. Els sistemes de climatització han d'inspeccionar-se, mantenir-se i netejar-se regularment", assenyala l'organització en l'apartat de preguntes i respostes.

L'organització assegura també que és millor utilitzar la ventilació directa que fer ús de l'aire condicionat. I en cas d'emprar l'aire condicionat, és convenient mantenir una higiene adequada, la qual cosa suposa canviar els filtres i netejar els conductes.

A més, recomana evitar els sistemes centralitzats d'aire condicionat i fer servir en el seu lloc els aparells independents perquè, en cas de transmissió, no arribi a totes parts.