L’Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya (ACCPOLC) ha dut a terme un acte de reconeixement a Antonio Franco per la tasca feta al capdavant de la Guàrdia Urbana al llarg de 25 anys. El guardó reconeix també la feina feta per recollir les inquietuds dels policies de l’àmbit local del voltant i la seva relació estreta amb tots, cosa que afavoreix la resolució de molts dels problemes i genera un marc de diàleg i cooperació totalment positiu.