El consum de porno comença en la infància. Segons dades de l'última campanya "Educa als teus fills abans que el porno el faci per tu" que ha llançat la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), la visualització de pornografia s'inicia entre els 8 i els 12 anys.

En edats més avançades, entre els 13 i els 17 anys, set de cada deu adolescents consumeix pornografia. El coneixement que tenen els pares i mares sobre aquest consum és molt reduït, i només un de cada tres pares supervisa l'activitat dels seus fills a Internet, les xarxes socials i en els videojocs.

Aquestes dades es reafirmen amb l'informe de Save the Children "(Donis)informació sexual: pornografia i adolescència", que assenyala com un 53,8% va veure porno per primera vegada entre els 6 i els 12 anys.

El 68,2% d'adolescents veu pornografia amb freqüència, ells gairebé el doble que elles. Segons Save the Children, els nois veuen pornografia, ja que "està dissenyat per a ells" i les noies "s'endinsen en la pornografia com a mètode per a «aprendre» què s'espera d'elles (gestos, postures, etc.)".

L'ús que fan els nens petits dels dispositius electrònics possibilita que trobin aquest contingut amb gran facilitat."Al llarg dels anys, al mateix temps que s'han desenvolupat i difós els telèfons intel·ligents i xarxes socials, l'edat a la qual accedeix la població adolescent per primera vegada a la pornografia és cada vegada més baixa", expliquen en l'informe de Save the Children.

Save the Children assenyala que el 36,8% d'adolescents que veu pornografia més sovint no diferencia la pornografia de les seves pròpies relacions. El consum tan primerenc de porno i la falta d'educació sexual en les famílies fa créixer als nens i nenes amb idees de sexualitat basades en la violència cap a la dona i els estereotips de gènere.

"Si no comencem a incorporar de forma més decidida l'educació afectiu-sexual en la família o en el currículum escolar els estem deixant a la mercè de Pornhub”, assenyala Beatriz Martín Padura, directora general de FAD. Sense educació sexual, els nens només tenen com a model de referència del sexe i la sexualitat, el contingut pornogràfic.