Qualsevol persona que s’hagi enfrontat a un lloguer sap que hi ha diverses despeses que dificulten molt l’accés a la primera vivenda: d’una banda hi ha la fiança que, segons el tipus de contracte, pot arribar a ascendir a més d’un mes. A més, en moltes ocasions ens trobem que els portals immobiliaris també hi ha una despesa o comissió que, fins ara, l’inquilí havia de pagar a l’agència que gestionava l’operació.

Ara, amb la nova llei de l'habitatge, les despeses i honoraris produïts pel lloguer d’un immoble aniran sempre a càrrec del propietari. Això vol dir que, a partir de l’entrada en vigor de la nova llei (aquest divendres 26 de maig), seran els arrendataris o propietaris que hauran de fer front a la tarifa de l’agència que es paga quan es lloga l'habitatge.

D’aquesta manera «s’acaba amb les abusives despeses i honoraris immobiliaris que impedeixen a moltes persones, especialment als joves, accedir a un habitatge pel desemborsament inicial que suposa. El servei immobiliari es presta al propietari, i per tant serà aquest el que hagi d’assumir les despeses que l’esmentat servei generi».