A partir del 15 de desembre, les farmàcies espanyoles deixaran de dispensar tots els medicaments que continguin l’expansor plasmàtic hidroxietil midó, atenent una ordre de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que segueix les directrius del Ministeri de Sanitat. La decisió es deu al fet que es considera que els riscos que porta el seu consum són més elevats que els beneficis que aporta als pacients.

La mesura afecta tres medicaments que deixaran de vendre’s a Espanya: l’Isohes, el Volulyte i el Voluven. Però la iniciativa s’estén a tota la UE, ja que tots els seus estats membre deixaran de comercialitzar tota medicació que contingui hidroxietil midó.

La funció de l'hidroxietil midó

L’hidroxietil midó és un expansor de plasma que s’utilitza per al tractament de la hipovolèmia, la disminució del flux sanguini habitual, que pot produir-se després d’una hemorràgia aguda, i se sol fer servir en pacients que han perdut sang després d’una cirurgia o alguna lesió. 

La decisió de prohibir la seva comercialització arriba nou anys després que les autoritats sanitàries apliquessin restriccions en la seva utilització al constatar-se un augment de casos d’insuficiència renal i mortalitat en pacients.