Càritas Manresa ha volgut fer públic el seu agraïment pel suport rebut durant tots aquests mesos de pandèmia, ara que fa un any que va començar tot. Ho ha fet amb un escrit compartit amb la resta de Càritas de Catalunya. "El 14 de març de 2020 (dissabte), el govern va decretar l'estat d'alarma i es produeix el confinament de la població. Comença un remolí de situacions que afecta tota la població. Càritas no va tancar. Càritas es veu afectada molt directament: canvi en la forma de treball, augment de les demandes d'ajuda i acompanyament, voluntariat que també es veu confinat i molts són població de risc, reinvenció de serveis, creació de nous projectes i accions.... I un llarg etc. El dia 20 de març, sis dies després del decret de l'estat d'alarma, llancem la campanya 'Càritas davant del coronavirus. Cada gest compta' juntament amb Càritas Catalunya i la resta de Càritas Confederals de l'Estat. Bàsicament la campanya tenia els següents objectius:

  • La captació de recursos econòmics.
  • La mobilització de la solidaritat de la societat, de la comunitat cristiana i del conjunt de la ciutadania, empreses i institucions.
  • La sensibilització de la societat davant l'impacte que la crisi pot tenir en els més vulnerables.
  • Traslladar un missatge per seguir atenent les necessitats de les persones més vulnerables: 'Davant del coronavirus Càritas no tanca'.

Durant aquests 12 mesos (fins a març de 2021) han passat moltes coses:

  • La pandèmia ha evidenciat les desigualtats que ja existien.
  • Hi ha hagut una explosió de solidaritat de la societat cap al treball i la presència de Càritas acompanyant situacions d'emergència, de vulnerabilitat i exclusió.
  • Càritas ha anat recollint tots aquests oferiments i donant una resposta eficaç a les persones que ja es trobaven en una situació de pobresa o exclusió i a les noves situacions que la pandèmia ha provocat.

El sentiment que es produeix de tota aquesta resposta és d'agraïment. Un agraïment amb majúscules que volem fer des de totes les Càritas de Catalunya. L'aniversari del decret de l'estat d'alarma sembla una data idònia per mostrar a la societat i a tots els nostres agents i col·laboradors, voluntariat i donants, el nostre agraïment i la nostra rendició de comptes davant tantes situacions inèdites. La presència i el treball de Càritas ha provocat una confiança en el nostre treball que es materialitza en:

  • Donacions
  • Col·laboracions
  • Oferiment de persones per ser voluntàries.

Els agents de Càritas, tant voluntariat com personal contractat, han realitzat un esforç per donar el millor d'ells mateixos al servei de les persones que pateixen. I, amb tot això, Càritas ha estat capaç de donar resposta acompanyant a persones, incrementant ajudes, reinventant projectes, imaginant noves formes d'estar a prop de les persones, generant nous projectes....Així que... un any després gràcies! I encara queda molt per fer.... I seguim necessitant d'aquesta confiança, de la solidaritat de la societat. Càritas segueix treballant".