Imatges de la Muntanya de Sal de Cardona, del restaurant La Premsa i de l'obrador de sal.