L’Ajuntament de la Seu ha xifrat en una cinquantena les actuacions que ha fet durant el mes de març la brigada municipal per arreglar desperfectes menors de la via pública. Així, segons ha comunicat el consistori, la brigada ha fet, entre d’altres, actuacions els projectes de reparació d’escocells de la plaça de Soldevila i del passeig del del Parc, l’arranjament dels forats al ferm del carrer Fra Andreu Capella, de l’avinguda de Guillem Graell i reparació d’un sot a la calçada entre el carrer Regència d’Urgell i l’avinguda del Salòria, la reparació de la pilona i la vorera a l’avinguda Garriga i Massó al Portal d’Andorra o el repàs de la pintura dels passos de vianants del carrer Bisbe Guitart, davant del nou CAP, i del passeig Joan Brudieu.