Imatges de recurs de les obres en curs per restaurar les plantes dues i tres de la Casa Gran del Santuari del Miracle.