Carles Aleman, president d'ICL, detalla com serà la generació de runam amb la posada en marxa de la nova rampa.