El vídeo recull la reclamació que "Manresa necessita una residència pública, ja!". Explica que la ciutat tér una elevada taxa d'envelliment: 11.462 dones i 8.668 homes de més de 60 anys, un 25,72% del total de la població.

També mostra fotos del barri i recull la reivindicació de les seves entitats per aconseguir l'equipament.