El frontal florentí de la Seu, una peça brodada de mitjans del XIV ha iniciat el seu viatge cap a Sant Cugat on es restaurarà.