L'estol estava conformat per una vintena d'aus i ha sobrevolat el carrer Sant Antoni Maria Claret.