No et perdis cap detall de la sessió plenaria del mes de setembre de l'Ajuntament de Manresa. Entre altres temes, es donars'ha donat compte del darrer informe relatiu al Pla d’Ajust que s’ha enviat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, que notifica que l'Ajuntament de Manresa ha sortit  de tutela econòmica de l'Estat. I és que si l’Ajuntament de Manresa volia tenir l’opció de disposar d’un préstec de 10 milions d’euros per pagar una part de les factures que tenia pendents el 2012, l’Estat li havia d’aprovar un pla d’ajust que marcava els marges per redreçar els números vermells. Ara, l’Ajuntament ha comunicat que ja n'ha sortit, perquè ha retornat íntegrament el deute de 10.014.100 euros contret el 2012 a través del mecanisme de finançament que l’Estat espanyol va posar en marxa per facilitar el pagament a proveïdors.

Durant el ple, l'Ajuntament de Manresa ha aprovat, malgrat les crítiques de Junts i Fem, la retirada de l'encàrrec al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus de la recollida i gestió dels voluminosos abandonats al carrer.