Imatges de la fuita d'aigües residuals a l'alçada del barri de Sant Pau