Primera Jornada de la Dona Treballadora a Solsona

-