La sessió de constitució de les Corts, en imatges

-