Nova seu dels aparelladors a l'antiga oficina de Caixa Manresa a la Plana

-