Una estreta col·laboració que fa possible generar ocupació per viure amb dignitat - Prensa Ibérica per a Fundación MAPFRE
Ofert per:
29 juliol 2021

Fundació MAPFRE i Federació Salut Mental Regió de Múrcia

Una estreta col·laboració que fa possible generar ocupació per viure amb dignitat

La taxa d'atur de les persones amb problemes de salut mental supera el 82%, la més alta de tots els tipus de discapacitat. Per aquesta raó, Fundació MAPFRE i la Federació Salut Mental Regió de Múrcia s'han proposat millorar les polítiques actives d'ocupació, fomentar la creació de llocs de treball i crear noves sinergies amb les empreses.

En aquest escenari es mou l'acord de col·laboració entre totes dues que, a més d'incentivar l'ocupació, busca lluitar contra l'estigma d'aquesta malaltia. La idea que una feina beneficia la persona és una percepció evident per a tots els professionals que conformen aquest projecte singular per rescatar i integrar malalts mentals.

Les claus i els protagonistes del projecte

L'acció s'emmarca dins del projecte Junts Som Capaços de Fundació MAPFRE que pretén impulsar la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, fomentant les relacions entre empreses i entitats socials des d'un enfocament que permeti la integració laboral d'aquest col·lectiu ja que, tot i que s'han aconseguit innegables progressos socials, se segueix trobant amb traves i impediments a l'hora d'incorporar-se al món laboral, cosa que dificulta la seva plena integració.

Fonts de Fundació MAPFRE assenyalen: "Volem aconseguir que les empreses es converteixin en el motor de transformació de la societat en termes d'equitat i cohesió social. Des del 2010, moment de llançament del projecte, s'hi han adherit més de 5.400 empreses i n’hem visitat i sensibilitzat més de 8.000".

Els beneficiaris directes són persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental en situació d'atur que, gràcies a beques de formació, poden realitzar pràctiques en empreses per tal d'optar posteriorment a treballar-hi. Les xifres parlen per si soles: des del 2010, més de 4.300 persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental han aconseguit una feina.

L'altre gran eix del programa és la Federació Salut Mental Regió de Múrcia, una entitat sense ànim de lucre que té per objecte l'adopció de mesures que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i la dels seus familiars.

Neix davant la necessitat dels familiars i de les persones amb problemes de salut mental de reivindicar serveis i recursos que eren inexistents o insuficients per a la normalització i rehabilitació d'aquest col·lectiu i tenint com a meta prioritària la promoció d'aquestes persones i la defensa dels seus drets.

En l'actualitat és l'única entitat d'àmbit regional representativa de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies i pertany a la Confederació Salut Mental d'Espanya, la Federació Europea de Familiars de persones amb Malaltia Mental EUFAMI i al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat CERMI.

La seva estructura la componen 14 associacions federades i 1 soci col·laborador que, en total, representen unes 1.800 famílies. Tenint en compte que cada nucli familiar està format per 4 membres, la Federació arriba a 7.200 persones en tota la Regió de Múrcia.

Activitats

La Confederació gestiona a nivell estatal un catàleg de programes d'intervenció social que ofereix a les seves entitats membre perquè, des del nivell local, realitzin atenció directa amb persones amb trastorn mental i familiars. Aquests programes tenen com a missió, segons fonts de la Federació mateix: "Fomentar l'acompanyament integral o la inserció laboral, iniciatives que cobreixen necessitats específiques com les que tenen les persones amb malaltia mental que es troben en centres penitenciaris o que fomenten l'exercici de drets d'aquestes persones. També es duen a terme una altra sèrie de programes que tenen com a objectiu facilitar el gaudi de l'oci i temps lliure del col·lectiu, que ofereixen suport a les seves famílies i amics o que fomenten la seva autonomia oferint-los facilitats d'accés a un habitatge".

Claus de col·laboració i resultats

La vinculació entre la Federació i Fundació MAPFRE és llarga i productiva, des del març del 2010, a través d'un acord de col·laboració per accions de formació que ha estat renovat recentment.

Cal destacar que l'any 2020, tot i la situació de pandèmia en què ens trobàvem, es van realitzar 24 accions formatives de les quals 5 van generar contractes de treball. Aquest primer semestre del l'any 2021 ja s'han realitzat 25 accions formatives que, han generat 5 contractacions.
Com informa Maravillas Felices, coordinadora d'Ocupació de la Federació: "En total són més de 195 accions formatives, algunes d'elles han aconseguit la inserció amb contracte al lloc de treball per al qual es realitzava la formació".

Segons la Federació de Salut Mental Regió de Múrcia augmenta més d'un 50% la contractació de persones amb problemes de Salut Mental al 2021.

L'equip ha aconseguit també signar diferents convenis de col·laboració entre associacions de la Federació, els ajuntaments de les localitats corresponents, i així mateix participen en Jornades Empresarials com a col·laboradors.

Des del seu naixement la Federació ha anat sumant les entitats de familiars i persones amb problemes de salut de tota la regió, enfortint el moviment associatiu amb la unió i la feina coordinada de totes les entitats associades. Actualment compta amb 15 entitats sòcies.

La Federació ha anat ampliant els serveis que ofereix tant a les entitats associades com a les persones amb problemes de salut mental, les seves famílies i la societat en general. Així mateix s'ha pogut ampliar el nombre de professionals dins del servei d'inserció laboral de la Federació que "ens ha permès arribar a més persones en tota la regió, amb un servei de més qualitat i proporcionar també més accions formatives per a l'ocupació", afirma Felices.

Un altre èxit ha estat la posada en marxa d'un servei d'atenció en centres penitenciaris a persones amb trastorn mental greu judicialitzades. Així mateix s'està avançant en l'empoderament de les persones amb problemes mentals amb la constitució de Comitè Pro Salut Mental En Primera Persona de la Federació, integrat per representants de totes les entitats associades, que són portaveus el moviment associatiu i participen amb veu i vot en els òrgans de govern de la Federació.

En nom de millorar la qualitat dels serveis i la transparència en la gestió, s'ha implantat un Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9000, del pla d'igualtat i el pla estratègic de la Federació que marca els objectius estratègics a treballar arreu del moviment associatiu durant els propers anys.

Com a moviment associatiu s'ha aconseguit segons Felices "avançar molt en l'oferta de serveis a l'aconseguir que les entitats gestionin serveis de la dependència concertats amb l'administració; en l'actualitat comptem amb 11 centres de dia, 1 residència i 8 habitatges tutelats per a persones amb trastorn mental dependents".

Programes en marxa:

SERVEI D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A LES FAMÍLIES

  • Programa d'Intervenció amb familiars de persones amb trastorn mental. Informació, assessorament i formació.
  • Servei d'assessorament jurídic per a persones amb problemes de salut mental i familiars.

SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS D'INTEGRACIÓ I REHABILITACIÓ DE LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL

  • Servei d'inserció laboral.
  • Sensibilització, promoció i prevenció en salut mental.
  • Servei d'oci i temps lliure.
  • Servei de formació i qualitat.
  • Suport al programa de foment de l'empoderament i participació de les persones amb problemes de salut mental.
  • Servei d'assessorament jurídic.
  • Servei d'atenció a persones amb trastorn mental judicialitzades o en Centres Penitenciaris.

Per saber-ne més: https://www.saludmentalrm.com/