Quiosc

Regió7

Els propietaris de vehicles clàssics de Santpedor tindran ajuts per compensar l’impost

L’Ajuntament subvencionarà els titulars de cotxes de més de 25 anys no destinats a la circulació habitual, i que estiguin inscrits en una associació

Sessió plenària a l’Ajuntament de Santpedor | ARXIU/AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat la concessió de subvencions en règim de competència competitiva als titulars de vehicles de motor de més de 25 anys inscrits a una associació de vehicles clàssics, i que paguin l’impost municipal de vehicles de tracció mecànica de Santpedor.

Amb aquesta mesura l’Ajuntament vol compensar els propietaris d’aquests vehicles, a qui se’ls cobra anualment la taxa però en canvi, els tenen «com a relíquia amb un ús esporàdic i de col·leccionisme», apunta l’alcalde, Xavier Codina. I és que, a banda de tenir un mínim de 25 anys, no poden estar destinats a la circulació habitual. L’antiguitat ve determinada per la primera matriculació del vehicle. Codina explica que la iniciativa va sorgir a partir de la demanda que van fer a l’Ajuntament alguns d’aquests mateixos titulars, si bé desconeix a quanta gent podria acabar beneficiant.

La quantia dels ajuts que es rebin vindrà fixada per la pròpia convocatòria, però en cap cas podrà superar l’import pagat amb la taxa. De fet, el pagament, que és anual, ja es va fer al febrer, però a partir del setembre es resoldran les peticions que es rebin, i si són correctes, s’abonarà a aquests propietaris la quantia corresponent amb caràcter retroactiu.

Les sol·licituds es poden fer a través d’una instància que s’ha de presentar a l’Ajuntament, amb les dades del beneficiari; la targeta d’identificació del vehicle on consti el model, les característiques i l’any de matriculació; una declaració responsable conforme el titular no ha estat condemnat i està al corrent del pagament de les obligacions tributàries així com que el vehicle no s’utilitza per a la circulació habitual; el número de compte on es rebrà l’import de l’ajut; i l’acreditació d’alta a una entitat de vehicles històrics o clàssics legalment constituïda.

Els beneficiaris hauran de mantenir la titularitat del vehicle o comunicar-ne la baixa durant l’any en què s’hagi rebut l’ajut, i no circular-hi per a l’ús habitual.

Compartir l'article

stats