La pensió mitjana ha augmentat a Catalunya el 5,5% aquest gener respecte al mateix mes de l'any passat, segons dades facilitades pel ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. En total, s'ha situat en 1.019,38 euros, el 3,5% superior a la mitjana estatal de 983,46 euros.

El nombre de pensionistes que reben una prestació per jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfenesa i a favor de familiars a Catalunya és d'1.729.148 persones. Les dades del Govern també mostren que, el dia 1 de gener, la pensió mitjana de jubilació era de 1.148,34 euros, el 3,52% més que al principi del 2018 i 19 euros més que la mitjana espanyola. La de viudetat ascendia fins als 713,27 euros, el 5,9% més que el gener del 2018 i també per sobre dels 707,40 euros de mitjana espanyola. Aquest gener la pensió per incapacitat permanent ha augmentat el 2,7% i s'ha situat en 1.062 euros, un valor superior als 971,17 euros que es va percebre de mitjana al conjunt de l'Estat.

En conjunt, la Seguretat Social ha destinat aquest gener la xifra rècord de 9.535,5 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, el 7,08% més que en el mateix mes del 2018. Aquesta taxa de creixement és molt més elevada que la registrada en els cinc darrers mesos, quan anava augmentant a taxes una mica superiors al 4%, i es deriva de la pujada experimentada per les pensions a l'inici d'aquest any i de l'augment de la base reguladora de la pensió de viduïtat des del 56% al 60% per a persones amb 65 o més anys sense altres ingressos.