El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya considera que el decret de la Generalitat que obliga a precontractar el servei de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb un mínim de quinze minuts d'antelació «vulnera el dret a la llibertat d'empresa» de la Constitució.

Aquesta institució, que depèn de la Generalitat, va fer públic ahir el seu dictamen sobre el decret aprovat el mes de gener per la Generalitat, que limita l'activitat de les plataformes VTC, com Uber o Cabify, després que el grup de Ciutadans al Parlament sol·licités un informe al Consell.

En el seu informe, que no és vinculant, el Consell assenyala que l'establiment d'un interval mínim de quinze minuts entre la contractació i la prestació efectiva del servei VTC «vulnera el dret a la llibertat d'empresa» de l'article 38 de la Constitució, ja que constitueix «una restricció no raonable d'aquest, segons els principis d'adequació, necessitat i proporcionalitat». El Consell també veu inconstitucional que el decret habiliti els ens locals a augmentar l'interval mínim de contractació dels serveis, tal com ha fet l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que avui aprovarà un reglament que obliga a reservar els VTC amb una antelació mínima d'una hora. El decret llei aprovat estableix una sèrie de mesures que, en la pràctica, limiten l'activitat de plataformes com Uber i Cabify, que com a protesta davant aquesta normativa han cessat la seva activitat a Barcelona. A més d'establir una precontractació d'almenys 15 minuts, el decret del Govern fixa altres condicionants per als VTC, com que no poden captar passatge al carrer ni dur activada la geolocalització quan no estiguin prestant un servei i han de tornar a la base després de cada carrera.