19 de març de 2019
19.03.2019

Un Brexit sense acord restaria vuit dècimes al PIB espanyol en 5 anys

Segons el Banc d'Espanya, el major impacte seria en les exportacions

19.03.2019 | 19:34

La sortida del Regne Unit de la UE sense acord i de forma desordenada restaria 0,82 punts percentuals al creixement de l'economia espanyola en un escenari de cinc anys, a raó de entre una i dues dècimes a l'any, segons les estimacions del Banc d'Espanya a partir del model trimestral de l'organisme (MTBE), que mostra que un Brexit pactat a penes tindria efecte en el PIB espanyol.

Aquest és el primer escenari contemplat pel Banc d'Espanya en un document publicat aquest dimarts amb el títol 'Brexit, balanç de situació i perspectives', en el qual recull un exercici d'estimació dels efectes en l'economia espanyola de la sortida del Regne Unit de la UE, i conclou que els costos per a Espanya podrien ser "significatius" depenent de l'escenari que finalment es materialitzi, però probablement "no desmesurats".

Un segon escenari seria un Brexit amb acord, amb un període transitori i en el qual la relació comercial futura entre el Regne Unit i la UE es basés en un tractat comercial a la manera del qual manté aquesta última amb el Canadà (ZETA), escenari en el qual el PIB espanyol només es ressentiria 0,02 punts percentuals en cinc anys, un efecte "molt reduït" perquè l'apreciació de la lliura mitigaria, en part, els efectes de la reducció de la demanda britànica.

El tercer escenari contemplat pel Banc d'Espanya seria una sortida ordenada, però en la qual no s'aconseguís un acord comercial específic, amb el consegüent establiment de barreres aranzelàries i no aranzelàries. En aquest cas, el PIB espanyol es retallaria 0,5 punts percentuals en el període analitzat de cinc anys.

D'acord amb aquestes estimacions, en el pitjor dels casos considerats (Brexit sense acord), el cost total per a l'economia espanyola ascendiria a 0,82% en cinc anys, la qual cosa suposa que el PIB anual es reduiria entre una i dues dècimes. Aproximadament un 70% de l'efecte total es produiria per les conseqüències directes que el Brexit tindria en el comerç bilateral amb el Regne Unit i el 30% restant vindria explicat per l'efecte en la resta dels socis comercials de la UE.

Així mateix, el Banc d'Espanya estima que un escenari sense acord acceleraria els efectes als primers anys, de tal manera que en el tercer any després de la sortida del Regne Unit de la UE s'hauria produït ja més del 80% del cost total a Espanya, enfront d'aproximadament el 60% en el cas que la sortida vingués acompanyada d'un acord comercial entre totes dues àrees.

EL MAJOR EFECTE EN LES EXPORTACIONS I LA INVERSIÓ

En termes dels components del PIB, el major efecte es trobaria en les exportacions, amb un impacte acumulat que suposaria una reducció del 2,6% en cinc anys, que en el cas de les importacions seria del 1,78%.

Quant al mercat laboral, la reducció del nivell d'ocupació seria similar a l'observada en el PIB, amb pèrdues del 0,77% en cinc anys, mentre que la inversió sofrirà un impacte "substancial", amb una pèrdua del 1,15%, molt superior a l'impacte en el consum, que seria del 0,4%. Pel costat de la inflació, l'efecte màxim seria d'una caiguda del 0,47% com a conseqüència de la menor demanda interna.

El Banc d'Espanya afirma, no obstant això, que els resultats de la simulació han de prendre's "necessàriament amb cautela", atès que les estimacions no han tingut en compte "potencials elements mitigadors" per l'acció compensatòria de les polítiques monetària i fiscal que podrien adoptar-se, ni incorpora les mesures de contingència que els governs han aprovat per a minorar els costos d'una sortida sense acord.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook