Els bancs europeus han millorat la seva solvència en els últims cinc anys gràcies a les noves normes sobre resolució bancària, encara que aquestes han provocat que el deute que emeten sigui de pitjor qualitat, segons va avisar Moody's en un informe. L'agència de qualificació creditícia va especificar que el grup format pels 40 bancs europeus més grans ha millorat la seva nota creditícia en els darrers cinc anys mig esglaó, fins a Baa2. Per contra, la nota mitjana del deute emès per aquests mateixos bancs ha baixat un esglaó durant el mateix període de temps, fins a situar-se a Baa1.

La firma va explicar que «gran part» de la millora de la solvència ha estat deguda al progrés fet per les entitats en la «reparació» dels balanços. Així, el percentatge de préstecs dubtosos va tancar el 2018 al voltant del 4,6% des del màxim del 7,8% observat el 2013.

No obstant això, l'avanç en el perfil creditici dels bancs no ha estat similar en el seu deute emès, que s'ha vist afectat per les exigències de la legislació europea. Així, els bancs ara necessiten emetre una sèrie de deute que pugui formar part de l'anomenat matalàs «anticrisi», format per la capacitat total d'absorció de pèrdues (TLAC, per les sigles en anglès) i el requisit mínim de fons propis i passius admissibles (MREL, per les sigles en anglès).

L'emissió de deute sènior no garantit, el que qualifica per considerar-se part d'aquest matalàs, va assolir un volum de 30.000 milions d'euros el 2015, encara que el 2017 va escalar fins 101.000 milions i, el 2018, es va situar en 145.000 milions. L'agència de qualificació creditícia va afegir que l'increment d'aquest tipus de deute, que és més arriscat, també ha estat provocat pel «canvi en la tendència dels inversors», que han començat a buscar alternatives que generin un major rendiment en el mercat de renda fixa, tot i ser de pitjor qualitat, per l'entorn actual de baixos tipus d'interès. En aquest sentit, Casaktua ha llançat dues campanyes per ajudar els ciutadans a trobar el seu habitatge ideal.