Les insolvències empresarials van augmentar un 17,2% el 2019 respecte a l'any anterior a Espa-nya, fins a situar-se en 4.814 concursos de creditors, la xifra més alta des del 2015, quan van superar els 5.100, segons dades d'Axesor. Per comunitats, Navarra va ser on més van augmentar en termes relatius les insolvències el 2019, amb un avanç del 44,2%, seguida d'Aragó, que va registrar un repunt del 40,9%. No obstant això, per nombre total d'insolvències, Catalunya és la comunitat que encapçala la llista, amb 1.221 fallides el 2019, xifra que suposa un increment del 26,1% respecte al 2018. D'aquestes, 108 es van registrar l'últim mes de l'any 2019, fet que suposa un creixement del 30,1% respecte al mateix mes del 2018.

La Comunitat de Madrid, segona a la llista per nombre de concursos, va acumular 903 insolvències l'any passat, un 20,9% més que el 2018. D'aquestes, 70 van tenir lloc el desembre, un 25% més interanual. D'aquesta manera, Catalunya i Madrid van sumar un total de 2.124 concursos de creditors el 2019, l'equivalent al 44,1% del total d'insolvències registrades l'any passat.

Pel que fa a les dades del conjunt de l'Estat, la major pujada anual en termes relatius va ser la del sector del subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, en què els concursos de creditors es van multiplicar per més de quatre el 2019. En 18 dels 20 sectors en què Axesor divideix l'activitat econòmica van augmentar les fallides el 2019. A l'hostaleria van augmentar un 31,2%; en la construcció van créixer un 12,7%; en el comerç, un 15,3%; i a la indústria manufacturera, un 21,3%.

Només dos sectors van veure disminuir les insolvències el 2019: activitats financeres i assegurances (-28,6%) i educació (-14%).

Per altra banda, un estudi de Solunion a partir de les dades d'Euler Hermes estableix que les insolvències empresarials augmentaran un 5% a Espanya aquest any. En aquest sentit, els experts d'Euler Hermes consideren que la tendència es deu a la combinació d'un ritme econòmic més baix que es perllonga a les economies avançades i al sector industrial, i als efectes de les disputes comercials, les incerteses polítiques i les tensions socials. Encara que les polítiques monetàries segueixin sent favorables el 2020, l'estudi considera que no seran suficients per contrarestar una demanda «més suau, una competència de preus més dura i un augment en els costos de producció, especialment en els salaris».

Augment a tot el món

Així, l'estudi elaborat per Solunion preveu que els concursos podrien augmentar a tot el món per quart any consecutiu fins al 6% interanual. Àsia serà la principal protagonista de l'augment (+8%), a causa de la Xina (+10%) i l'Índia (+11%), i la xifra augmentarà a la majoria de països d'Europa Occidental (+1,7%) per un creixement econòmic per sota del llindar històric. En total, quatre de cada cinc països registraran un augment de les insolvències el 2020, que implicaran més riscos d'exportació a escala mundial, i Brasil (-3% interanual) i França (0%) seran algunes de les principals excepcions.

Les grans insolvències, estables

En tot cas, l'anàlisi determina que el nombre de grans insolvències del primer al tercer trimestre de l'any 2019 es va mantenir relativament estable en comparació de l'any anterior (249 grans insolvències el 2019), però la seva gravetat va empitjorar en termes de facturació acumulada (de 39.000 milions d'euros a 145.200 milions), un aspecte que podria generar un «efecte dòmino» en proveïdors al llarg de les cadenes de subministrament.