El Banc d'Espanya preveu que la taxa d'atur tanqui el 2020 en el 17% després d'augurar una caiguda de l'economia en el quart trimestre de l'any del 0,8%, en un escenari central en què la pandèmia no empitjorarà, encara que avisa que aquestes dades estan sotmeses a un «elevat grau» d'incertesa.

El Banc d'Espanya ratifica en el seu informe trimestral, publicat ahir, les dades que va projectar fa una setmana, segons les quals el PIB hauria retrocedit el 0,8% en un escenari «central» i el 3% en un de «sever», mentre que en un escenari «suau» l'economia hauria crescut el 0,6%, encara que aquesta possibilitat està pràcticament descartada. «L'enduriment de les mesures de contenció de la pandèmia durant el quart trimestre ha provocat una intensificació en la senda de desacceleració de l'activitat», reitera l'entitat supervisora, que a més assenyala que les hores treballades retrocedeixen en l'últim trimestre de l'any després de la forta recuperació observada en el tercer. Així, espera que aquesta feblesa en l'evolució de l'ocupació elevi la taxa d'atur del 16,3% registrat el tercer trimestre a l'entorn del 17% a final d'any.

Amb tot, el Banc d'Espanya projecta una taxa mitjana d'atur el 2020 del 15,8% en un escenari central i del 16,2% en un escenari sever. Afirma que la recuperació de l'ocupació s'ha frenat el quart trimestre, encara que de manera desigual per branques productives. Segons l'informe, la caiguda en taxa intertrimestral del 0,8% del PIB entre octubre i desembre s'hauria produït per la reculada del 0,1% de la demanda interna i la baixada del 0,7% de l'externa, alhora que la inflació hauria descendit el 0,8% el desembre. El Banc d'Espanya reitera que el creixement del PIB repuntarà al llarg del 2021, amb el suport dels fons europeus i per la millora de la situació sanitària, i preveu un increment del 6,8% el 2021 en el seu escenari central. En aquest escenari s'assumeix la immunització de la població al llarg de l'any, que permetria un aixecament gradual de les mesures de contenció, que portaria a una reducció de la incertesa. «La durada del procés d'immunització de la població serà determinant per a la magnitud dels possibles efectes de la pandèmia més enllà del curt termini», estableix l'informe.