Les previsions dels organismes públics i privats apunten a una revitalització progressiva de l'activitat econòmica el 2021, impulsada pel desplegament dels Plans de Recuperació. La utilització eficient dels fons europeus i el desenvolupament de reformes estructurals seran clau per aconseguir un creixement robust, sostenible i inclusiu que es tradueixi en creació d'ocupació i millora de la productivitat.

No és exagerat qualificar com a històrica l'oportunitat que tenim al davant per modificar en profunditat el nostre model econòmic, impulsant els avantatges competitius amb què comptem en indústries capdavanteres i capaces de dinamitzar el teixit productiu. És el moment, per tant, d'unir els esforços de tots els agents, públics i privats, per aprofitar al màxim el potencial del pla Next Generation EU amb amplitud de mires i vocació transformadora.

Aquesta vegada el nostre país ha de ser una de les locomotores de la nova Europa unida, verda i digital. Les Nacions Unides han situat recentment Espanya en el grup dels «campions globals» en transició energètica, i li han atorgat un paper de gran rellevància per a l'assoliment dels objectius climàtics. El Pla d'Energia i Clima i el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica creen el marc propici per combinar l'avenç cap a un sistema socioeconòmic més sostenible amb la generació de riquesa en benefici de tots.

Ara és moment d'accelerar la inversió per impulsar una recuperació basada en sectors que, com l'elèctric, proporcionen solucions eficients i estan dotats d'un elevat efecte tractor en el teixit industrial. Comptem amb uns recursos naturals únics per impulsar l'electrificació a partir de les energies renovables, l'emmagatzemament i la digitalització de les xarxes; i disposem d'empreses amb la tecnologia i les capacitats necessàries per consolidar al nostre país una cadena de valor cada vegada més ben posicionada a nivell global.

L'avenç cap a una economia més verda i circular no només ens permetrà disposar d'energia neta i barata, alleujant la balança de pagaments al disminuir la importació d'hidrocarburs, sinó que crea noves possibilitats per a sectors com l'automoció, la indústria, la construcció, els béns d'equipament i l'enginyeria, amb la consegüent creació de centenars de milers de llocs de treball. Ens trobem davant un horitzó que fomentarà la formació dels nostres joves en les professions del futur i reenfocarà l'activitat de les indústries i les regions cap a productes i serveis de més valor afegit.

En un entorn d'elevada competència internacional per les inversions, l'aprofitament d'aquestes oportunitats farà imprescindible disposar de marcs estables, predictibles i atractius, optimitzar els procediments administratius i assignar els recursos a projectes orientats a les prioritats estratègiques europees. Hi ha motius per a l'optimisme en aquest sentit, però encara queda camí per recórrer.

Les empreses estem demostrant la nostra disposició a apostar per aquest canvi. El compromís d'Iberdrola, des de la seva posició com a pionera i líder mundial en les energies renovables, es plasma en el pla presentat recentment, al qual destinarem 75.000 milions d'euros en els pròxims cinc anys. Un programa d'inversions que té en el nostre país un dels seus principals destins, més de 14.300 milions d'euros que generaran, a partir de la nostra expansió a altres àrees geogràfiques, noves oportunitats d'internacionalització per a milers de proveïdors espanyols.

Per tot això, l'any 2021 ha de consolidar l'acceleració de la transició energètica per aconseguir un creixement més sostenible i la creació d'ocupació de qualitat i duradora.