El Banc Sabadell va tancar ahir una emissió de deute perpetu convertible a accions per 500 milions d'euros. Segons va informar l'entitat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el producte oferirà un rendiment del 5,75% anual i els títols es podran revendre a partir del setembre del 2026. Portaveus de l'entitat van dir a l'ACN que el rendiment que havia proposat inicialment l'entitat era del 6,25%, però que per la sobredemanda s'ha hagut de rebaixar. En concret, en l'emissió hi van participar més de 200 inversors que van sol·licitar deute perpetu de l'entitat per 2.200 milions d'euros, quatre vegades més en comparació de l'oferta. Segons l'entitat, es tracta d'una operació recurrent per obtenir finançament i que no va dirigida a cap acció concreta. Per altra banda, la condició que s'ha de complir perquè aquests valors passin a convertir-se en accions és que la ràtio de capital de nivell 1 del Sabadell -coneguda com a common equity Tier 1 o CET1- sigui inferior al 5,125%. Al tancament del 2020, aquesta ràtio era del 12,6%.