En un mercat laboral precari i amb altes taxes d’atur, els immigrants són moltes vegades percebuts amb recel pels que els veuen com a competidors. Segons el Baròmetre de la desinformació i els discursos d’odi davant del migrant d’Oxfam Intermón i la Fundació Maldita.es, el 22% dels espanyols diu que és contrari a la immigració i el 47% reconeix que es rebutja els estrangers «més per la seva condició de pobre que de migrant». Malgrat això, la seva feina és clau per a l’activitat de determinats sectors, i no només els que requereixen mà d’obra poc qualificada.

L’Enquesta de Població d’Activa (EPA) indica que la taxa d’activitat de la població immigrant -és a dir, la suma d’ocupats més demandants actius d’ocupació- és del 69,7%, mentre que la taxa nacional és del 56,3%. A Espanya hi ha 5,4 milions de residents d’origen estranger, l’11,4% de la població, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

ACCEM, ONG especialitzada en la integració de col·lectius vulnerables, recorda que la seva alta ocupabilitat és perquè es tracta de població jove, amb molta capacitat de treball i que sol anar reciclant-se.

Germán Hurtado, d’ACCEM, va subratllar que el mercat laboral depèn en gran manera de la mà d’obra estrangera pel creixent envelliment de la població i pel rebuig dels treballadors espanyols a fer determinades tasques.

«L’alta pretensió i qualificació de la població nativa fa que no es faci servir en sectors baixos de l’escala ocupacional», va raonar l’expert. Així, el sou mitjà anual d’un treballador espanyol és de 25.690 euros, mentre que el d’un estranger és de només 17.922 euros.