L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha llançat un consell destinat a tota aquella persona que tingui un compte corrent en un banc: si aquest disposa de més de 100.000 euros el que no convé és tenir tots els ous al mateix cistell.

Segons l’OCU, als estalviadors no els interessa realment tenir els seus diners en un compte corrent i recomana invertir aquest estalvi a curt termini, tenint en compte que alguns d’aquests dipòsits no permeten una cancel·lació anticipada, per la qual cosa haurem de preveure si hi ha possibilitats que els haguéssim de necessitar recuperar abans de temps.

Si tinguéssim la certesa que no els necessitarem en diversos anys, la possibilitat de treure’n una rendibilitat més gran augmenta amb un dipòsit a un termini més llarg.

Per plantejar-nos un altre tipus d’inversió, menys segura però també amb més marges de guanys, l’organització de consumidors creu que és fonamental deixar-nos aconsellar per un broker expert i amb garanties.

Això sí, l’OCU adverteix que no hem de perdre de vista el fet que sobrepassar els 100.000 euros en un compte d’estalvis suposa cert risc, ja que el Fons de Garantia de Dipòsits cobreix només fins aquesta quantitat per titular en cas que la nostra entitat bancària faci fallida, per la qual cosa el client no recuperaria tot el que excedeixi d’aquesta xifra. Aquest risc es dissipa repartint la xifra total dels nostres estalvis entre diferents bancs.