La publicitat de criptoactius haurà d’incloure l’advertència que invertir-hi «no està regulat, pot no ser adequat per a inversors minoristes i es pot perdre la totalitat de l’import invertit». Així ho ha decidit la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que ha determinat que el missatge esmentat haurà de tenir un format i posició que en garanteixi la rellevància (no podrà presentar-se com a «informació secundària o en notes a peu de pàgina»). A més, la publicitat haurà d’incloure un enllaç o una indicació (com «clica a la imatge» o «consulta aquesta direcció per obtenir més informació», o bé un codi QR o fórmules similars) de com accedir a informació addicional que expliqui «detalladament» els riscos que suposa la inversió esmentada. 

Aquesta és una de les principals novetats de la circular (norma, en el seu argot) que l’organisme supervisor acaba d’aprovar, la primera d’Europa sobre publicitat de criptoactius. Després que es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dilluns, entrarà en vigor d’aquí un mes (el pròxim 17 de febrer). El seu principal objectiu és que la publicitat d’aquests productes «ofereixi continguts veraços, comprensibles i no enganyosos, i que inclogui de forma visible els riscos que té associats».

Per a això, els interessats en publicitar la inversió en criptoactius hauran de comunicar prèviament les seves campanyes a la CNMV quan aquestes vagin dirigides a un públic massiu (més de 100.000 persones). Tant aquestes iniciatives com les de menor escala estaran sotmeses a la supervisió de l’organisme presidit per Rodrigo Buenaventura, que en cas d’incompliments de la norma podrà exigir el cessament o rectificació de la publicitat i també imposar sancions per infracció greu. Les obligacions també inclouen els ‘influencers’ sempre que sigui un contingut patrocinat amb contraprestació econòmica de qualsevol tipus (no si ho fan per iniciativa pròpia), segons han detallat fonts del supervisor. 

Llei en tramitació

A l’espera que culmini la tramitació d’una directiva europea que després caldrà traslladar a la legislació espanyola, en l’actualitat no existeix cap llei que reguli la inversió de criptoactius, un fenomen en auge en els últims anys. No obstant, el Govern va habilitar el març de l’any passat la CNMV per controlar-ne la publicitat. Després de gairebé un any de tramitació i una vegada superades totes les fases (audiència i consulta pública i informe del Consell d’Estat, entre d’altres), l’organisme ha aprovat per fi la seva pionera norma.  

La nova circular serà d’aplicació als proveïdors de serveis sobre criptoactius quan realitzin aquestes activitats publicitàries, als proveïdors de serveis publicitaris, o a qualsevol altra persona física o jurídica que realitzi per iniciativa pròpia o per compte de tercers l’activitat esmentada. Això inclou persones físiques que, de forma remunerada, publicitin i promocionin criptoactius (productes o serveis promocionats a través dels ‘influencers’ esmentats). Si es publicita una empresa de criptoactius en si mateixa, com ocorre en molts esdeveniments esportius, però no invertir-hi, els requisits de la norma no seran d’obligat compliment.