«Artés no seria el què és si no s’hagués construït el polígon». Així ho expressa el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Artés, Xavier Robles, convençut que la zona industrial va ser un gran revulsiu per al poble. La crisi dels anys seixanta va provocar el tancament de moltes fàbriques, majoritàriament del sector tèxtil, i una solució va ser crear un polígon. Es va inaugurar el 1973 després de treballar i lluitar per un projecte ambiciós.

Màquines i operaris treballant als terrenys del polígon d'Artés RAMON CREUS

L’alcalde d’aleshores, Frederic Creus, conscient que la situació era crítica i que el polígon ajudaria a refer l’economia, va anar al bisbat de Vic a demanar la concessió d’una part dels terrenys agrícoles per a la creació d’un polígon industrial. El bisbe va acceptar la petició. El primer pas va ser la indemnització de tots els parcers dels terrenys i la petició de requalificació de sòl d’ús agrícola a industrial. També es va fer la parcel·lació i la pavimentació dels carrers, a més de fer arribar els serveis d’aigua, llum i clavegueram.

Vista aèria del polígon industrial Santa Maria d'Artés TECDRONE.CAT

Un cop acabada la urbanització del polígon, l’objectiu de la comissió era buscar empreses que volguessin instal·lar-se a Artés. El terreny se’ls cedia gratuïtament i l’única condició era acceptar condicions de construcció i compromisos, com ara la creació de llocs de treball. Progressivament, empreses de diferents sectors es van anar instal·lant al polígon industrial Santa Maria. En aquell moment la situació geogràfica i la logística no eren massa avantatjoses però tot i això va tirar endavant un projecte que va donar vida al poble i que ha aportat molts beneficis a Artés.

Naus del polígon d'Artés TECDRONE.CAT

L’any 1990 es va aprovar l’ampliació del polígon i el 2000 es va fer una segona ampliació. Durant els anys posteriors es van anar resolent mancances d’enllumenat, de telefonia, de velocitat en la línia ADSL primer, instal·lació de fibra òptica després... Ara el polígon, amb tots els serveis i amb bones comunicacions viàries, ocupa 37 hectàrees, s’hi ubiquen 64 empreses i dona feina a 2.100 persones.

S'hi ubiquen empreses industrials de diferents sectors TECDRONE.CAT

D’aquí a dos anys, el 2023, el polígon d’Artés complirà 50 anys. Empresaris i ajuntament tenen intenció de celebrar-ho amb alguns actes, però encara no hi ha res concretat.

LES DADES

  • Superfície total del polígon d’Artés: 37 hectàrees
  • Sòl industrial disponible: unes 5 hectàrees
  • Nombre d’empreses: 64
  • Total de treballadors: uns 2.100
  • Empreses associades a l’AEPA: UNA QUARANTENA