Disposar d’una rèplica exacta de la xarxa elèctrica disponible digitalment per reforçar la qualitat del subministrament i millorar el servei als ciutadans. Aquest és el repte amb què treballa Endesa. I té un nom: bessó digital (Network Digital Twin). Permetrà operar de forma remota  per resoldre incidències, realitzar simulacions en totes les condicions possibles, controlar a temps real el funcionament dels diferents components, realitzar un manteniment preventiu i interactuar amb el personal de camp de forma més eficient.

El pla estratègic d’Endesa centra els seus esforços a millorar la digitalització, la fiabilitat, la resiliència, la flexibilitat i l’eficiència de l’extensa xarxa de distribució d’Endesa. A la Catalunya Central compta amb 5.790 centres de transformació, 43 subestacions i més de 4.700 quilòmetres de línies de mitjana tensió.

Aplicació a la Catalunya Central

A les comarques de la Catalunya Central, aquest any s’ha seguit invertint en la digitalització de la xarxa. En línies de mitjana i baixa tensió: 505.000 euros en sensorització, 4,8 milions en telecontrol de centres de transformació i 4,5 milions en construcció de nova infraestructura per fer-la més resilient. 

De cara a aquest 2022 se seguirà treballant per automatitzar i digitalitzar més instal·lacions, amb l’aplicació del bessó digital, «que ens permetrà donar un servei de més qualitat a la població», remarca Josep Escolies, responsable de la unitat territorial d’Endesa a la Catalunya Central. D’entrada, s’ha marcat un pla de treball a tres anys vista per digitalitzar totes les línies aèries de mitjana tensió de la Catalunya Central, que són uns 3.600 quilòmetres. «Aquest 2022 tenim previst fer ja un terç de la xarxa», assegura Josep Escolies.

L’actuació permetrà entrar, si hi ha una incidència, a un repositori digital global i de modelat 3D que recollirà tota la informació de les inspeccions amb helicòpters, drons i a peu de línia, per mitjà de cartografia mòbil i de subestacions i centres de transformació amb escàners làsers. «Un cop a dins, podrem visualitzar les instal·lacions, mesurar distàncies per veure si podem col·locar un grup electrogen a prop mentre resolem la incidència... Ens ajudarà a operar de forma remota i a reduir desplaçaments, la qual cosa és especialment interessant quan hi ha infraestructures al mig del bosc o instal·lacions en zones de difícil accés», explica Escolies. A més, afegeix: «També aconseguirem reduir la petjada de carboni, ja que menys desplaçaments vol dir menys emissions de CO2».

Quant a l’alta tensió, s’han començat a digitalitzar les línies aèries i subestacions gràcies a l’ús de tecnologia. El potencial del Big data, l’internet de les coses, la intel·ligència artificial, el desplegament de sensors o les tècniques de machine learning fan possible tenir aquest mirall virtual de la xarxa elèctrica que obre la porta a la gestió basada en les dades.

Mitjançant imatges aèries es fan reconstruccions de terrenys i mesures per obtenir dades Arxiu/David Bricollé

Representació 3D

La companyia Endesa disposa d’informació de la xarxa elèctrica i el seu entorn recollida mitjançant diferents tecnologies incorporades en els helicòpters o drons que revisen les infraestructures. A aquestes dades se’ls suma informació meteorològica, com ara la freqüència històrica de llamps que cauen, i es realitza un model 3D. Si a més s’afegeix informació en temps real que es recull gràcies al sensors desplegats a la xarxa de distribució i les imatges captades per satèl·lit, s’obté el bessó digital.

Aquest nou model permetrà fer simulacions i generar algoritmes predictius (intel·ligència artificial) per preveure, per exemple, el comportament de les línies elèctriques en determinades condicions atmosfèriques, com vents o nevades. Així, i un cop tota la xarxa elèctrica estigui ja digitalitzada al bessó digital, es podran fer simulacions de crisi idèntiques a entorns reals, de forma que es podrà optimitzar el desplegament de brigades o la col·laboració amb altres agents de forma prèvia al fenomen meteorològic. L’objectiu? Millorar la qualitat del servei als ciutadans.

El procés de transició energètica

La xarxa de distribució tal com la coneixem, passiva, té els dies comptats a favor de les xarxes actives i participatives, on el client serà el centre del sistema elèctric i es millorarà la qualitat del servei que rep. Per això, Endesa situa la digitalització en l’eix central del canvi, ja que les infraestructures elèctriques facilitaran el procés de transició energètica.

A part d’aconseguir la descarbonització i l’electrificació de l’economia, la xarxa elèctrica també afronta un repte majúscul: la resiliència. En aquest sentit, la investigació en innovació i l’aplicació de noves tecnologies és clau per estar preparats per quan tinguin lloc fenòmens meteorològics extrems que afectin la qualitat del subministrament.

Una de les eines que proporciona la digitalització per millorar i reforçar la qualitat del subministrament és el procés d’automatització de la xarxa i la instal·lació de telecomandaments, que permeten reduir el temps de restabliment del servei elèctric en cas d’incidència, amb maniobres a distància.

Un altre dels elements clau és la sensorització de centres de transformació, que consisteix a monitorar l’estat dels transformadors i de les xarxes de baixa tensió, de manera que es pot observar i analitzar l’evolució de paràmetres com les tensions i les temperatures, per controlar el seu correcte funcionament.