Quiosc Regió7

Regió7

Manresa reforçarà la mediació veïnal després de xifres rècord de conflictes

L’equip de govern d’ERC i JxM ha assumit el compromís de posar més diners per a intervenció comunitària

Una sessió del servei municipal Enllaç AJM

Les darreres xifres del servei de mediació en conflictes veïnals de l’Ajuntament de Manresa, Enllaç, van ser de rècord: 154 durant l’any 2021. Davant d’aquesta realitat, i a proposta del grup municipal de Fem, l’equip de govern d’ERC i JxM va assumir el compromís de reforçar-lo.

Això implica d’augmentar el pressupost destinat als serveis de mediació veïnal i d’intervenció comunitària per contractar un o varis professionals més l’any que ve

A dia d’avui el servei compta amb tan sols una mediadora, que ha d’atendre tots els casos que l’hi arriben. 

En els darrers setze anys no s’havia hagut de fer front a Manresa a un nombre tan elevat de casos per problemàtiques de convivència veïnal que requereixen del servei de mediació municipal, que es va posar en marxa el 2006. 

Després d’entrar en funcionament, el servei es va estabilitzar a l’entorn de 110 casos, però els darrers anys el nombre va en augment. L’any 2019 van ser 118; el 2020, 128, i l’any passat, 154.

Durant el 2021 va atendre 375 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven un total de 1.143 persones, i que van generar 1.190 intervencions. 

Del global de casos atesos durant el 2021, el 67% es considera que es van gestionar de forma satisfactòria. Per tant, aquest és un servei que es considera efectiu, i necessari per evitar la complicació de certes situacions de conflictivitat.  

El soroll, font de conflicte

Les demandes i problemàtiques més habituals són les que es classifiquen com a veïnals amb 149 casos que representen el 97% del total. 

Els casos veïnals principals que van ser atesos corresponen als temes següents: 47 per sorolls; 30 per dificultats de relació; 18 casos per neteja i higiene; 11 per problemàtiques d’espais comuns; 8 per problemes d’humitats; 7 per gestió de comunitats i 10 per obres.  

Respecte a l’origen de la demanda, aquesta pot arribar per diferents vies: per via directa del mateix ciutadà (28%); l’Oficina d’atenció al Ciutadà OAC (25%); Policia Local (9%); per Administradors de finques (9%); les Associacions de veïns (6%); per Serveis Socials (5%); Urbanisme (5%); Mossos d’esquadra (3%).  

Al llarg dels anys, el servei d’intermediació veïnal s’ha especialitzat bàsicament en problemàtiques de la ciutadania en l’àmbit domiciliari (conflictivitat entre veïns als habitatges), i en certa mesura situacions diverses que es puguin donar en l’espai públic. 

Tampoc cal oblidar que moltes vegades situacions de queixes rebudes o intervencions demandes, poden no correspondre a ser treballades des del servei, i en aquest casos, sempre s’actua en benefici de trobar solucions, fent de pont amb altres departaments municipals o serveis externs.

Segons l’Ajuntament, «en societats complexes, que presenten una gran diversitat, amb situacions socioeconòmiques complicades a les que cal afegir la tendència general cap a la individualització, l’aïllament i la pèrdua de sentiments de pertinença, resulta imprescindible abordar les intervencions en l’àmbit social i comunitari».  

El servei de mediació s’inseriria dins aquesta visió i les seves intervencions posen molts cops al descobert situacions com aïllament, malalties psiquiàtriques, pobresa i exclusió, diversitat cultural i d’orígens, racisme, i xenofòbia, desorganització entre el veïnat d’una comunitat, ocupacions, manques d’accés a la informació.

57.000 euros

Aquest 2022 el servei compta amb un pressupost d’uns 57.000 euros dels quals la meitat (28.5000 euros) provenen de la Diputació de Barcelona, com a aportació de la xarxa de mediació.

Enllaç és el servei municipal d’intermediació i treball comunitari que depèn del Programa de Ciutadania i que està en funcionament des de l’any 2006. El servei disposa d’una tècnica especialitzada en mediació i rep el suport i coordinació del tècnic responsable del Programa de Ciutadania.

El servei es troba ubicat a l’edifici Infants (carretera de Vic, 16, 1r). L’horari d’atenció al públic és: dilluns i dimecres de 11-14h i 16-18h; dimarts, dijous i divendres de 9h a 14h. Cal concretar hora prèviament. Amb aquest servei es pretén afavorir la convivència ciutadana molt centrada sobretot en dos àmbits: l’espai privat (blocs d’habitatges i domicilis particulars, espais comuns compartits, que seria la major part de la feina duta a terme) i l’espai públic (medi obert, places, carrers).

Compartir l'article

stats