Atenció a aquestes declaracions: «Crec que l'automòbil de benzina ha arribat al màxim grau de perfecció, però continua sent antieconòmic i antihumà. Antieconòmic perquè el seu rendiment no sobrepassa el 50%. (...) Antihumà perquè obliga a respirar gasos nocius i és causant de nombrosos accidents. Amb la tracció elèctrica i fent servir el sistema de diferencial elèctric, se suprimiran molts accidents de circulació especialment provocats per les derrapades als giravolts, facilitades pel funcionament imperfecte i poc segur del diferencial mecànic». No són paraules d'aquesta dècada, ni tan sols d'aquest segle, sinó de fa quaranta anys, i les deia un enginyer sallentí de 75 anys, Isidre Santanach Montorro, que estava a punt de presentar el llibre que recollia una vida d'investigacions sobre el cotxe elèctric. Ell mateix es considerava l'inventor del «automóvil eléctrico de autonomía ilimitada con mando electrónico». Insistia que el seu model de cotxe elèctric era perfectament fabricable i comercialitzable. Quaranta anys després la majoria de cotxes encara cremen derivats del petroli, malgrat les bones intencions oficials.