El conflicte laboral entre l'Ajuntament de Manresa i els músics de la banda municipal continuava. El dissabte dia 8 d'abril aquest diari va publicar una carta dels músics anunciant que mantenien el Concert de Quaresma a la sala d'actes del Conservatori de Música «davant el suport moral rebut d'un important nucli de ciutadans, en aquesta circumstància difícil, en què s'ha confirmat ja la total inhibició de l'Ajuntament de Manresa en patrocinar qualsevol acte de l'Agrupació». I el dimarts següent s'informava de l'efectiva realització del concert, que es presentava com el darrer dels de Quaresma del conjunt instrumental, amb una presència de públic que gairebé omplia la sala però que no era tanta com hagués calgut esperar de la crida implícita a la solidaritat continguda en la carta esmentada. La pèrdua dels ingressos municipals va provocar l'absència dels instrumentistes residents a Barcelona. «Aquest fou el cas dels clarinets, cosa que, en contrapartida, contribuí a que les trompetes sobresortissin massa per sobre de l'equilibri sonor general». I un prec final del cronista Josep Maria Vilar: que la formació no desaparegués.