El nombre de pelegrins que han fet el Camí de Sant Ignasi i han passat pel centre d'acollida que en fa la recepció i certifica el pelegrinatge va ser l'any passat de 405, una xifra que suposa un increment insignificant respecte dels anys anteriors. Els responsables de la promoció ignasiana de Manresa han deixat clar des del primer dia que convertir la ruta en un atractiu realment massiu que signifiqui un flux mínimament significatiu de visitants a Manresa costarà, de la mateixa manera que el camí de Sant Jaume va tardar a arrancar. S'entén que ha de ser així. Tanmateix, l'evolució que hem pogut veure fins ara no és esperançadora. No només les xifres són insignificants (poc més d'una persona al dia) sinó que no evolucionen bé, i amb un fenomen preocupant: tres de cada quatre visitants són estrangers, principalment relacionats amb el món ignasià. Per tant, és el mateix entorn dels jesuïtes el que està mantenint aquestes xifres tan poc engrescadores. Evidentment, de tot se'n poden fer lectures positives, però potser els símptomes conviden a fer-hi alguna cosa.